You are here

Vykdomi projektai

Vandentiekio vanduo - geresnei gyvenimo kokybei (2016-11-21)

  Kretingos rajono savivaldybės administracija

                                             

Vandentiekio vanduo – geresnei gyvenimo kokybei

Mūsų gyvenimo kokybę tiesiogiai veikia vanduo, kurį mes geriame. Tačiau net trečdalio krašto šulinių vanduo yra kenksmingas sveikatai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis,  šachtinių šulinių vandens mėginių reikalavimų neatitinka apie 30 proc. tirtų šulinių - vanduo juose užterštas nitritais ir nitratais, be to - šulinių vandens būklė negerėja jau ne vienus metus.

Ne paslaptis, jog Lietuvoje pigiausias ir patogiausias būdas apsirūpinti iš tiesų švariu, kokybišku geriamuoju vandeniu yra prisijungimas prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų. Pasinaudojant Europos Sąjungos lėšomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra sėkmingai plečiama, tad vis daugiau gyventojų gali ženkliai pagerinti savo gyvenimo kokybę.

Kaip žinia, ir Kretingos rajone intensyviai vykdomi vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros darbai.

„Siekiame ne tik pagerinti mūsų gyventojų buitį, bet ir ekologinę aplinkos būklę, nes nuotekų valymo sistema sumažina nuodingų buitinių nuotekų išleidimo į vandens telkinius skaudulį“ – teigė darbus vykdančios uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ direktorius Gediminas Valinevičius.

Anot jo, ilgą laiką nemaža dalis Kretingos rajono gyventojų tiesiog neturėjo galimybės prisijungti prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų valymo sistemos dėl nepakankamai išplėtotos infrastruktūros.

„Jau daugiau nei dešimt metų sprendžiame šią problemą – kartu su Kretingos rajono savivaldybe įgyvendiname Europos Sąjungos (ES) remiamus vandentvarkos projektus, kurių metu palaipsniui atnaujiname ir tiesiame naujus vamzdynus, statome vandens valymo ir gerinimo įrenginius įvairiose rajono gyvenvietėse. O šiais metais sėkmingai vykdome infrastruktūros plėtros ir atnaujinimo darbus Grūšlaukėje, Jokūbave, Salantuose“, - pasakojo G. Valinevičius.

Darbai vykdomi įgyvendinant projektą Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0005 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone (Jokūbave, Grūšlaukėje ir Salantuose)“. Projektas dalinai finansuojamas iš Sanglaudos fondo lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“.

Bendra projekto vertė – 5,41 mln. eurų, iš kurių daugiau nei 5,14 mln. eurų skiria ES, likusią dalį (270 tūkst. eurų) – Kretingos rajono savivaldybė. Dar apie 17 tūkst. eurų iš nuosavų lėšų finansuoja uždaroji akcinė bendrovė „Kretingos vandenys“.

 Šiuo metu jau baigti visi projekte numatyti vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų tiesimo ir atnaujinimo darbai, vyksta Jokūbavo ir Grūšlaukės nuotekų valymo įrenginių statyba. Viso Grūšlaukės ir Jokūbavo gyvenvietėse paklota ~1,765 km vandens tiekimo ir ~14,473 km nuotekų surinkimo tinklų, Grūšlaukėje rekonstruota ~1,02 km vandentiekio tinklų. Prie naujų geriamojo vandens tinklų galės prisijungti 3, o prie nuotekų surinkimo tinklų – 232 abonentai.

Projekto metu buvo atlikta vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra ir Salantuose. Gyvenvietėje iš viso paklota ~6,3 km naujų vandentiekio tinklų ir ~9,6 km nuotekų tinklų, prie pastarųjų galės  prisijungti 198, o prie vandentiekio tinklų – 130 abonentų.

Darbų pabaiga Grūšlaukėje ir Jokūbave numatoma 2017 m. pirmoje pusėje, o prie tinklų gyventojai jungtis gali jau dabar. Visa informacija dėl prisijungimo sąlygų teikiama tel. Nr. 8 445 43 838, 8 445 78 572.

„Nuoširdžiai kviečiame visus gyventojus pasinaudoti galimybe gauti švarų, kokybišką naujais vamzdynais tiekiamą vandenį, kuris išvalytas nuo geležies, mangano ir kitų junginių, ir be abejo – jame nebus sveikatai taip pavojingų nitratų ir nitritų, kurių apstu mūsų šuliniuose“, - ragino darbus vykdančios bendrovės direktorius.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-11-21 16:31

Kretingos rajono gyventojams – nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai (2016-04-27)

  Kretingos rajono savivaldybės administracija

                                               

Kretingos rajono gyventojams – nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai   

Bendrovė „Kretingos vandenys“ kartu su Kretingos rajono savivaldybe, įgyvendindamos Europos Sąjungos (ES) remiamą vandentvarkos projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone (Jokūbave, Grūšlaukėje ir Salantuose)“, tęsia vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimą bei plėtrą rajone.

Jokūbave ir Grūšlaukėje statomi nuotekų valymo įrenginiai, tiesiami nauji nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklai. Pagal įgyvendinamą projektą bus rekonstruotas ir itin prastos būklės vandentiekis Grūšlaukės gyvenvietės Peldžių gatvėje ir taip sumažintas vandentiekio tinklų avarijų skaičius.

Šiuo projektu atlikta vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra ir Salantuose. Gyvenvietėje paklota daugiau kaip 6 km vandentiekio ir beveik 10 km nuotekų tinklų. Tai suteikia galimybę prie vandentiekio prisijungti 131 abonentui ir 198 – prie nuotekų surinkimo tinklų.

Salantų gyventojai jau gali sudaryti sutartis ir jungtis prie naujų vandentiekio bei nuotekų tinklų.  Naujais  vamzdynais  žmonėms tiekiamas kokybiškas geriamasis vanduo ir surenkamos buityje susidariusios nuotekos, taip pagerinama jų buitis ir užtikrinama ekologinė aplinkos būklė.

Įgyvendinant projektą tiekiamo geriamojo vandens kokybė pagerinta ir Jokūbavo gyventojams – kaime pastatyti vandens gerinimo įrenginiai, šalinantys vandenyje esančius geležies ir kitus junginius. 

Anot bendrovės „Kretingos vandenys“ direktoriaus Gedimino Valinevičiaus, ES remiamo projekto nauda žmonėms akivaizdi – nauju vamzdynu atitekės daug švaresnis ir sveikesnis vanduo, nauji vandens gerinimo įrenginiai jį išvalys nuo geležies, mangano ir kitų junginių. Modernios technologijos taip pat išvaduos nuo nemalonių nuotekų kvapų ir iš esmės pagerins sanitarinę bei gamtosaugos būklę.

Aplinkos apsaugai bei žmonių sveikatai svarbus projektas dalinai finansuojamas iš Sanglaudos fondo lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“.

Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone (Jokūbave, Grūšlaukėje ir Salantuose)“ (Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-025) vertė – 5,41 mln. eurų, iš kurių daugiau nei 5,14 mln. eurų skiria ES, likusią dalį (270 tūkst. eurų) – Kretingos rajono savivaldybė. Dar apie 17 tūkst. eurų iš nuosavų lėšų finansuos bendrovė „Kretingos vandenys“. Projektą numatoma baigti 2017 m. pirmoje pusėje.

UAB „Kretingos vandenys“ kviečia gyventojus jungtis prie naujų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų. Visa informacija dėl prisijungimo sąlygų teikiama tel. Nr. 8 445 43 838, 8 445 78 572.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-05-04 11:42

2012-06-27 Kretingos rajono gyventojams - nauji vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklai

Kretingos rajono savivaldybės administracija UAB „Kretingos vandenys“

    Šiuo metu Kretingos rajone įgyvendinamas 2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)“.
     Daugiau nei 19,3 mln. litų lėšų per šiuos ir kitus metus bus investuoti į Kretingos rajono vandentvarkos sektoriaus plėtrą, įgyvendinant UAB „Kretingos vandenys“ ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos inicijuotą projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-076 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)“, finansuojamą Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, LR valstybės biudžeto ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos bei UAB „Kretingos vandenys“ lėšomis.
     Pagal Projektą bus įgyvendinamos trys Rangos darbų sutartys: pagal vieną iš jų tiesiami nauji vandentiekio ir buitinių nuotekų surinkimo tinklai, pagal antrąją – rekonstruojami nuotekų valymo įrenginiai, pagal trečiąją – statomi nauji vandens gerinimo įrenginiai.
     Rangos sutartis „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kartenos, Kūlupėnų, Padvarių ir Darbėnų gyvenvietėse“ su Rangovu UAB „Grundolita“ pasirašyta 2011 m. rugsėjo mėn. Sutarties vertė – 11,85 mln. litų. Darbai pradėti vykdyti nuo praėjusių metų lapkričio mėn., pratęsus darbų baigimo terminą, darbus numatyta pabaigti kitų metų birželio mėn. Pagal sutartį planuojama pakloti 11,164 km vandentiekio ir 19,872 km nuotekų tinklų. Prie naujai paklotų vandens tiekimo tinklų galės prisijungti 645 nauji gyventojai, prie nuotekų tinklų – 1027 gyventojai. Iki šios dienos yra gauti visi statybos darbų leidimai. Rangovas rengia darbo projektus bei vykdo tinklų klojimo darbus Alyvų, Juzumų, Eglyno gatvėse Darbėnuose, Klevų, Minijos gatvėse Kūlupėnuose, artimiausiu metu bus pradėti vykdyti darbai Kartenoje ir Padvariuose. Darbų vykdymas, kasant gatves, laikinai sukelia nepatogumų, tačiau užbaigus darbus kokybiškas geriamas vanduo pasieks daugumą Kretingos rajono gyventojų, nebereikės patiems gyventojams rūpintis nuotekų surinkimu, pagerės aplinkosauginė aplinka.
     Rangos sutartis Nr. 8-192 „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Kartenoje, Kūlupėnuose ir Darbėnuose“ su Rangovu UAB „Hidrostatyba“, pasirašyta 2011 m. rugpjūčio mėn. Jos vertė – 4,21 mln. litų. Darbai pradėti vykdyti nuo praėjusių metų rugsėjo mėn., pratęsus darbų baigimo terminą, juos planuojama pabaigti kitų metų kovo mėn. Pagal sutartį numatyta rekonstruoti 3 vnt. esamų nuotekų valymo įrenginių: 85 m3/d vidutinio paros debito Kartenoje, 85 m3/d vidutinio paros debito Kūlupėnuose ir 160 m3/d vidutinio paros debito Darbėnuose. Rangovas yra parengęs techninį projektą bei jį patikslinęs pagal gautas pastabas, artimiausiu metu planuojama pradėti vykdyti darbus statybos aikštelėje.
     Rangos sutartis Nr. 8-110 „Vandens gerinimo įrenginių statyba Kartenoje ir Kūlupėnuose“ su Rangovu UAB „Santeka“ pasirašyta 2011 m. gegužės mėn. Sutarties vertė – 2,42 mln. litų. Darbai pradėti vykdyti nuo praėjusių metų birželio mėn., pagal pratęstą darbų baigimo terminą, darbus numatyta pabaigti šių metų gruodžio mėn. Pagal sutartį numatyta pastatyti 2 vnt. vandenviečių vandens gerinimo įrenginių: 130 m3/d vidutinio paros debito Kartenoje ir 150 m3/d vidutinio paros debito Kūlupėnuose. Rangovas yra parengęs ir su atitinkamomis institucijomis suderinęs techninį projektą, yra gauti statybos darbų leidimai, artimiausiu metu planuojama pradėti vykdyti darbus statybos aikštelėje.
     Įgyvendinus projektą bus prisidedama prie dirvožemio, gruntinio vandens bei požeminių vandens išteklių taršos sumažinimo, taip pat bus apsaugoma aplinka nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio, padidintas nuotekų tvarkymo ir geriamojo vandens tiekimo paslaugų prieinamumas Kretingos rajono gyventojams, taip pat bus mažinami socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp ES šalių narių ir atskirų regionų.
     Dėl detalesnės informacijos apie įgyvendinamą Projektą ir duomenų dėl prisijungimo prie naujai klojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų, kviečiame kreiptis į UAB „Kretingos vandenys“ adresu Padvarių k. 97157 Kretingos r. sav., tel. (8-445) 78570.

 

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-04-27 16:29

2012-04-30 Įgyvendinamas Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)"

Kretingos rajono savivaldybės administracija UAB „Kretingos vandenys“

UAB „Kretingos vandenys“, Projekto vykdytojas, ir Kretingos rajono savivaldybės administracija, Projekto partneris, pradėjo įgyvendinti Projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-076 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)“ (toliau tekste – Projektas), kurio paraiškos Projekto įgyvendinimui priimtas sprendimas skirti Europos Sąjungos (toliau tekste – ES) fondų lėšų, sėkmingai perėjus vertinimo ir atrankos procesus.

Projektas bus finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, LR valstybės biudžeto, Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Kretingos vandenys“ lėšomis. Bendra Projekto vertė 19,315 mln. Lt (be PVM), iš kurių sudarys 16,229 mln. Lt sudarys Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos, 1,909 mln. Lt – Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos, 0,955 mln. Lt – Projekto partnerio, Kretingos savivaldybės administracijos, lėšos ir 0,222 mln. Lt – Projekto vykdytojo, UAB „Kretingos vandenys“, lėšos.

Įgyvendinamo Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumui didinti ir kokybei gerinti Kretingos rajone bei apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio. Įgyvendinamas Projektas mažins socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ir atskirų regionų. Planuojama pakloti 11,164 km vandentiekio ir 19,872 km nuotekų tinklų, pastatyti 2 vnt. vandenviečių vandens gerinimo įrenginių: 130 m3/d vidutinio debito Kartenoje ir 150 m3/d vidutinio debito Kūlupėnuose, rekonstruoti 3 vnt. esamų nuotekų valymo įrenginių: 85 m3/d vidutinio debito Kartenoje, 85 m3/d vidutinio debito Kūlupėnuose ir 160 m3/d vidutinio debito Darbėnuose. Pagal Projektą bus įgyvendinamos trys Rangos darbų sutartys: 1) Rangos sutartis Nr. 8-192 „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Kartenoje, Kūlupėnuose ir Darbėnuose“ su Rangovu UAB „Hidrostatyba“ pasirašyta 2011 m. rugpjūčio 24 d. Darbų pradžia paskelbta 2011 m. rugsėjo 26 d., planuojama darbų vykdymo pabaiga 2012 m. rugsėjo 26 d. 2) Rangos sutartis Nr. 8-110 „Vandens gerinimo įrenginių statyba Kartenoje ir Kūlupėnuose“ su Rangovu UAB „Santeka“ pasirašyta 2011 m. gegužės 23 d. Darbų pradžia paskelbta 2011 m. birželio 8 d., darbų vykdymo pabaiga numatyta 2012 m. birželio 8 d. (darbų vykdymo pabaigos terminą numatoma pratęsti). 3) Rangos sutartis Nr. 8-223 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kartenos, Kūlupėnų, Padvarių ir Darbėnų gyvenvietėse“ su Rangovu UAB „Grundolita“ pasirašyta 2011 m. rugsėjo 21 d. Darbų pradžia paskelbta 2011 m. lapkričio 14 d. , darbų vykdymo pabaiga numatyta 2013 m. kovo 14 d. Statinio projekto priežiūrą vykdys UAB „Sweco Lietuva“, administravimo ir viešinimo veiklą - VšĮ “Projektų vadybos grupė”, projekto vykdymo priežiūros darbus - UAB „Evikta”. Planuojama, kad prie naujai paklotų vandens tiekimo tinklų galės prisijungti 645 nauji gyventojai, prie nuotekų tinklų – 1027 gyventojai.

Detalesnė informacija apie įgyvendinamą Projektą bus pristatyta susitikimų su vietos bendruomene ir suinteresuotomis grupėmis metu:

       -   2012 m. gegužės 14 d. 18.00 val. Kartenoje (Kartenos seniūnijos salėje);

       -   2012 m. gegužės 16 d. 15.00 val. Darbėnuose (Darbėnų gimnazijos aktų salėje);

       -   2012 m. gegužės 17 d. 17.30 val. Kūlupėnuose (Kūlupėnų mokyklos salėje).

Susitikimo metu bus pristatytas įgyvendinamas vandentvarkos Projektas, aptariami klausimai, susiję su nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbais, vandentiekio ir nuotekų tinklais, suteikta informacija dėl galimybės prisijungti prie naujų inžinerinių tinklų.

Taip pat dėl detalesnės informacijos apie įgyvendinamą Projektą ir prisijungimą prie naujai klojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų gyventojai kviečiami kreiptis į UAB „Kretingos vandenys“ adresu Padvarių k. 97157 Kretingos r. sav., tel. (8-445) 78572.


Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-04-27 16:23

2012-01-26 Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone”

Projekto pavadinimas: „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone”.
     Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-004
     Projekto trukmė: 2010–2012 m.
     Bendra projekto vertė: viršija 28,34 mln. litų.
     Finansavimas: Europos Sąjungos Sanglaudos fondas – 82 proc. (23,30 mln. litų), Lietuvos Respublikos Valstybės biudžetas – 9,67 proc. (2,74 mln. litų), likusią dalį – 8,12 proc. lėšų (2,30 mln. litų) skiria Kretingos rajono savivaldybės biudžetas ir UAB „Kretingos vandenys“. 
     Projekto užsakovas – UAB „Kretingos vandenys“, partneris Kretingos rajono savivaldybė. Projekto techninės priežiūros, administravimo ir viešinimo darbus atlieka UAB „Sweco Lietuva“.
    
Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir gerinti paslaugų kokybę, apsaugant mus supančią aplinką nuo žalingo išleidžiamų nuotekų poveikio ir pagerinant gyventojų aplinkos sąlygas. Įgyvendinus projektą, pagerės gyventojų gyvenimo sąlygos, jos priartės prie Europos Sąjungos standartų.
Salantuose paklota 6,298 km nuotekų bei 5,547 km vandentiekio tinklų. Nauji vandentiekio tinklai pakloti Žemaitės, Žemaičių, Ateities, Dariaus ir Girėno, Vilniaus, Turgaus, Laivių, Kregždikalnio, Nezabitausko, Kalno ir Janonio gatvėse, o nauji buitinių nuotekų tinklai pakloti Žemaitės, Žemaičių, Ateities, Dariaus ir Girėno, Vilniaus, Turgaus, Laivių, Kregždikalnio, Nezabitausko, Kalno, Janonio, Taikos, Palangos, Juzės, Kalendos ir Salio gatvėse.
     Šiuo metu iškasinėtos gatvės ir kita aplinka visiškai sutvarkyta, o 2012 m. sausio 19 d. tinklai buvo priduoti Valstybinei komisijai.
     Vydmantuose paklota 7,767 km vandentiekio ir 7,838  km nuotekų tinklų. Nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai pakloti Rąžės, Liepų, Saulės tako, Gintaro, Vidmanto, Birutės, Akacijų, Alyvų, Astrų, Bijūnų, Palangos, Jūros, Kretingos, Žaliojoj, Šilo, Miško, Kiauleikių ir Tulpių gatvėse. Gatvės bei aplinka taip pat jau visiškai sutvarkytos, o tinklų pridavimas įvyko šių metų sausio 25 d.
     Projekto metu buvo rekonstruotos Salantų ir Vydmantų nuotekų valyklos, jose įdiegtos modernios nuotekų valymo technologijos, atitinkančios ES standartus. 2011 m. gruodžio 7 d. valyklos buvo priduotos Valstybinei komisijai, kuri nustatė jas tinkamomis naudoti.
     Taip pat, įgyvendinant projektą, 2012 m. vasario mėnesį bus pastatyti du geriamojo vandens gerinimo įrenginiai Salantuose ir Vydmantuose.

     Gatvės atrodys kaip naujos

     „Miestelis atrodė iškasinėtas, nes nutiesta daugiau kaip 6 km vandentiekio ir tiek pat kanalizacijos, bet daugiau kasinėjimų nebus. Vamzdynai jau išvedžioti, nuotekų valymo įrenginiai pastatyti ir veikia, o žmonėms prisijungti prie tinklų padaryti įvadai.  Gatvės taip pat jau baigtos tvarkyti ir dabar yra kaip buvusios ar net geresnės būklės:  tose gatvėse, kurios buvo asfaltuotos, paklotas asfaltas, tose gatvėse, kurios buvo žvyruotos – sutvarkyta žvyro danga“,- sakė UAB „Kretingos vandenys“ direktorius Gediminas Valinevičius.
     Iš viso Salantuose buvo išardyta apie 15 gatvių, vamzdžiai kloti giliai, tad žemių kalnai, duobės ir grioviai žmonėms sudarė nemažai nepatogumų, kurie baigiami šalinti bei greitai užsimirš. Miestelyje taip pat pastatyti vandens gerinimo įrenginiai bei nuotekų valykla.
     Vydmantuose projektas taip pat apima tris pagrindinius etapus. Tai – vandentiekio ir nuotekų  tinklų tiesimas, kurių vertė 4,6 mln. litų, nuotekų valymo įrenginiai, kurių vertė su Salantų - 8 mln. litų (abeji - po 4 mln. litų) ir vandens gerinimo įrenginiai, kurių statyba su Salantų kainuos 3,6 mln. litų.
    
     Projekto nauda 
 
     „Europos Sąjungos (ES) remiamo projekto nauda žmonėms akivaizdi - nauju vamzdynu atitekės daug švaresnis ir sveikesnis vanduo iš vandenviečių naujų vandens gerinimo įrenginių, kuriuose bus išvalytas nuo fluoro bei  geležies, mangano, sieros oksidų", - sakė „Kretingos vandenų“ direktorius Gediminas Valinevičius. Pasak jo, modernios technologijos taip pat išvaduos nuo nemalonių nuotekų kvapų ir iš esmės pagerins sanitarinę bei gamtosaugos būklę.
     Užbaigus Kretingos rajono vandens tiekimo ir nuotekų projektą bus įgyvendinti Europos Sąjungos geriamo vandens direktyvos reikalavimai, be to, sumažės Nemuno žemupio baseino tarša bei dirvožemio, gruntinio ir požeminio vandens tarša vietos teritorijose.
     Gyventojams tai užtikrins ne tik kokybišką geriamą vandenį, bet ir geresnes jo tiekimo paslaugas, galimybę išplėsti centralizuotą vandentiekio bei vandenvalos tinklą.
     Iš viso minėtuose Kretingos rajono miesteliuose nutiesta atitinkamai per 13 ir 14 kilometrų naujo vandentiekio ir nuotekų tinklų, kurie ypač kokybišku vandeniu gali aprūpinti apie 900 naujų vartotojų bei apie 850 būstų leisti tinkamai sutvarkyti nuotekas. Vydmantuose šiuo metu  prie minėtų vamzdynų yra prisijungę beveik 70 proc. gyventojų, o Salantuose padėtis blogesnė: prie vandentiekio yra prisijungę tik pusė, prie nuotekų tinklų – beveik trečdalis būstų, tačiau tikimasi, kad pridavus likusius tinklus, gyventojai ims aktyviai jungtis.

     Kaip prisijungti prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų

     Salantų ir Vydmantų gyventojai po to, kai tinklai bus priduoti Valstybinei komisijai galės sudaryti sutartis ir jungtis prie naujų vandentiekio bei nuotekų tinklų, kurie baigti kloti ir netrukus pradės veikti. Naujais vamzdynais į žmonių namus atitekės švarus geriamas vanduo, o panaudotas bus nukreiptas į nuotekų valyklą.

     Norit prisijungti prie tinklų reikia:

  1.    Pateikti prašymą bendrovei „Kretingos vandenys“ techninėms sąlygoms gauti. Prašymą reikia pateikti bendrovės  Techninės dokumentacijos  skyriuje (Padvarių k., Kretingos r. sav., II aukšte);
   2.    Prie prašymo pateikti pastato bei sklypo nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kopijas ir žemės sklypo ribų plano kopiją;
   3.    Pagal gautas technines sąlygas paruošti projektą prisijungimui prie tinklų. Projektą gali paruoši bet kuri licenziją turinti įmonė ar asmuo;
   4.    Pagal paruoštą projektą pasisamdyti statybos įmonę, turinčią atestatą vandentiekio ir nuotekų klojimo darbams atlikti;
   5.    Atlikus prijungimo darbus, kartu su klojimo darbus atlikusiais statybininkais priduoti vandentiekio ir nuotekų tinklus bendrovei „Kretingos vandenys“;
   6.    Su bendrove „Kretingos vandenys“ pasirašyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis;

Daugiau informacijos teiraukitės telefonu (8 445)78570

     Šis projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2014-04-01 22:38

2011-10-25 Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone”

    Projekto pavadinimas: „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone”

     Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-004
     Projekto trukmė: 2010-2012 m.
     Bendra projekto vertė: viršija 28,34 mln. litų
    Finansavimas: 82 proc. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas, 9,67 proc. Lietuvos Respublikos Valstybės biudžetas ir 8,12 proc. lėšų skiria Kretingos rajono savivaldybės biudžetas ir UAB „ Kretingos vandenys“.
    Projekto užsakovas – UAB „Kretingos vandenys“ ir partneris – Kretingos rajono savivaldybė. Projekto techninės priežiūros, administravimo ir viešinimo darbus atlieka UAB „Sweco Lietuva“.
     Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir gerinti paslaugų kokybę, apsaugant mus supančią aplinką nuo žalingo išleidžiamų
nuotekų poveikio ir pagerinant gyventojų aplinkos sąlygas. Įgyvendinus projektą, pagerės gyventojų gyvenimo sąlygos, jos priartės prie Europos Sąjungos standartų.
     Salantuose bus paklota 6,5 km nuotekų bei 5,68 km vandentiekio tinklų, o Vydmantuose numatoma pakloti po beveik 8 km vandentiekio ir nuotekų tinklų.
     Bus pastatyti du geriamojo vandens gerinimo įrenginiai Salantuose ir Vydmantuose. Taip pat bus rekonstruotos Salantų ir Vydmantų nuotekų valyklos, įdiegiant jose modernias nuotekų valymo technologijas, atitinkančias ES standartus.

     Švarus vanduo Salantams ir Vydmantams

     Salantų ir Vydmantų gyventojai jau gali sudaryti sutartis ir jungtis prie naujų vandentiekio bei nuotekų tinklų, kurie baigti kloti ir netrukus pradės veikti. Naujais vamzdynais į žmonių namus atitekės švarus geriamas vanduo, o panaudotas bus nukreiptas į nuotekų valyklą.
     Visiškai sutvarkyti iškasinėtas gatves ir kitą aplinką bei priduoti objektus valstybinei komisijai Salantuose numatoma spalį, o Vydmantuose – iki gruodžio. Gyventojams dėl prisijungimo prie centralizuotų tinklų iki šių metų pabaigos taikoma nuolaidų akcija.

     Gatvės atrodys kaip naujos

     „Miestelis atrodė iškasinėtas, nes nutiesta daugiau kaip 6 km vandentiekio ir tiek pat kanalizacijos, bet daugiau kasinėjimų nebus. Gatvės jau baigiamos tvarkyti ir bus kaip buvusios ar net geresnės būklės: jei buvo asfaltuotos, bus paklotas asfaltas, jei žvyruotos - sutvarkyta žvyro danga“,- sakė UAB „Kretingos vandenys“ techninės dokumentacijos tarnybos vadovas Alfonsas Grikšas.
    Iš viso Salantuose buvo išardyta apie 15 gatvių, vamzdžiai kloti giliai, tad žemių kalnai, duobės ir grioviai žmonėms sudarė nemažai nepatogumų, kurie baigiami šalinti bei greitai užsimirš. Miestelyje taip pat pastatyti vandens gerinimo įrenginiai bei nuotekų valykla.
     Vydmantuose projektas taip pat apima tris pagrindinius etapus. Tai - vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas, kurių vertė 4,6 mln. litų, nuotekų valymo įrenginiai, kurių vertė su Salantų - 8 mln. litų (abeji - po 4 mln. litų) ir vandens gerinimo įrenginiai, kurių statyba su Salantų kainuos 3,6 mln. litų.
    „Vamzdynai išvedžioti, nuotekų valymo įrenginiai iš esmės pastatyti ir veikia. Pagal projektą prisijungti prie tinklų padaryti įvadai, dabar vyksta gatvių dangų atstatymo darbai, o viską užbaigti planuojame lapkričio pabaigoje. Gyventojai pageidavimus ir pretenzijas gali pateikti seniūnui ar tiesiogiai mums, kilusias problemas spręsime vietoje“,- aiškino vydmantiškiams „Kretingos vandenų“ atstovas.

     Projekto nauda

     „Europos Sąjungos (ES) remiamo projekto nauda žmonėms akivaizdi - nauju vamzdynu atitekės daug švaresnis ir sveikesnis vanduo iš vandenviečių naujų vandens gerinimo įrenginių, kuriuose bus išvalytas nuo fluoro bei geležies, mangano, sieros oksidų, - sakė „Kretingos vandenų“ direktorius Gediminas Valinevičius. Pasak jo, modernios technologijos taip pat išvaduos nuo nemalonių nuotekų kvapų ir iš esmės pagerins sanitarinę bei gamtosaugos būklę.
     Užbaigus Kretingos rajono vandens tiekimo ir nuotekų projektą bus įgyvendinti Europos Sąjungos geriamo vandens direktyvos reikalavimai, be to, sumažės Nemuno žemupio baseino tarša bei dirvožemio, gruntinio ir požeminio vandens tarša vietos teritorijose.
Gyventojams tai užtikrins ne tik kokybišką geriamą vandenį, bet ir geresnes jo tiekimo paslaugas, galimybę išplėsti centralizuotą vandentiekio bei vandenvalos tinklą.   
     Iš viso minėtuose Kretingos rajono miesteliuose nutiesta atitinkamai per 13 ir 14 kilometrų naujo vandentiekio ir nuotekų tinklų, kurie ypač kokybišku vandeniu gali aprūpinti apie 900 naujų vartotojų bei apie 850 būstų leisti tinkamai sutvarkyti nuotekas. Vydmantuose šiuo metu prie minėtų vamzdynų yra prisijungę beveik 70 proc. gyventojų, o Salantuose padėtis blogesnė: prie vandentiekio tėra prisijungę beveik pusė, prie nuotekų tinklų - beveik trečdalis būstų.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2014-04-01 22:38

2011-07-26 Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-076

Kretingos rajono gyventojams – geresnė gyvenimo kokybė
     UAB „Kretingos vandenys“ įgyvendina projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-076 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone“, kuris finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, LR valstybės biudžeto ir Kretingos rajono savivaldybės lėšomis. Bendra projekto vertė daugiau kaip 19, 3 mln. Lt. Pagrindinis šio projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir gerinti šių paslaugų kokybę Kretingos rajono gyventojams, prisidedant prie aplinkos saugojimo nuo žalingo išleidžiamų nuotekų poveikio bei pagerinant gyventojų gyvenimo sąlygas.
     Pirmieji projekto darbai numatyti Kartenoje ir Kūlupėnuose, kurių metu bus įgyvendinama rangos sutartis „Vandens gerinimo įrenginių statyba Kartenoje ir Kūlupėnuose“ su rangovu UAB „Santeka“ ir UAB „Eigesa“. Oficiali darbų pradžia – 2011 m. birželio 8 d. Numatyta įrenginių statybos darbų trukmė yra 12 mėnesių. Per šį laikotarpį numatyta atlikti darbų, kurių vertė viršys 2,4 mln. litų. Planuojama vykdomų darbų pabaiga - 2012 m. birželio pradžia. Kartenoje ir Kūlupėnuose planuojama nugriauti vandens bokštus ir įrengti švaraus vandens rezervuarus, geriamo vandens valymo įrenginius, kuriuose planuojama įrengti geležies ir fluoridų šalinimo grandis. Įgyvendinus planuojamus darbus, Kartenos ir Kūlupėnų gyventojai galės džiaugtis geresnės kokybės vandeniu.
     Kitų projekto vykdymo etapų metu, t. y. jau šių metų rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais, planuojama pasirašyti „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose“ bei „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijaKartenoje, Kūlupėnuose ir Darbėnuose“ rangos sutartis. Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijų tikslas yra užtikrinti, kad Kartenos, Kūlupėnų ir Darbėnų gyvenviečių nuotekos būtų tvarkomos pagal Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR Aplinkos ministro 2007-10-08, Nr. D1-515 nustatytus reikalavimus. Rekonstrukcijos metu dalis esamų įrenginių ir pastatų bus nugriauta ir pastatyti 3 nauji valymo įrenginiai. Įgyvendinant tinklų plėtros sutartį, planuojama nutiesti 19,4 km naujų nuotekų tinklų ir 10,3 km naujų vandentiekio tinklų Kartenos, Kūlupėnų, Padvarių ir Darbėnų gyvenvietėse. Valstybinei komisijai pripažinus, kad objektai yra tinkami eksploatuoti, gyventojams bus pradėtos teikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos.
     Jau 2012 m. rudenį, įgyvendinus šias sutartis, padidės centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičius ir bus pagerinta projekto įgyvendinimo teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybė. Tai bus padaryta tiesiant naujus, renovuojant jau esamus vandens ir nuotekų tinklus Kretingos rajone bei skatinant prie jų prisijungti kuo daugiau gyventojų.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2014-04-01 22:38

Gyventojų žiniai

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-10-12 09:32

Gyventojų žiniai

     Mūsų bendrovė sąskaitą už teikiamas paslaugas gali pateikti tiek popieriniu, tiek elektroniniu būdu. Elektroninė sąskaita identiška popierinei. Tai yra saugus ir patikimas sąskaitų pateikimo būdas. Atsiųskite prašymą el. paštu abonentinis@kretingosvandenys.lt ir Jūs sąskaitą už teikiamas paslaugas gausite elektroniniu paštu.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-01-19 23:47

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer