You are here

Sėkmingai įgyvendinamas vandentvarkos projektas Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)

Kretingos rajono savivaldybės administracija UAB „Kretingos vandenys“

     UAB „Kretingos vandenys“ kartu su Kretingos rajono savivaldybės administracija sėkmingai įgyvendina projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-076 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)“. Didelės investicijos vandentvarkos infrastruktūros plėtrai užtikrins Kretingos rajono gyventojams sveiko, ES reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų išvalymą, išplės centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių bei pagerins projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Šiuo projektu prisidedama prie vieno iš pagrindinių ES paramos uždavinių – socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ir atskirų regionų mažinimo.

     Bendra įgyvendinamo projekto vertė yra daugiau kaip 20,5 mln. Lt. Projektas įgyvendinamas bendromis ES Sanglaudos fondo (85 proc.), LR valstybės biudžeto (10 proc.), ir projekto partnerio Kretingos rajono savivaldybės administracijos (5 proc.) lėšomis.

     Projekto metu sėkmingai įgyvendinta rangos sutartis „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Kartenoje, Kūlupėnuose ir Darbėnuose“, pasirašyta su UAB „Hidrostatyba“, kurios metu 2013 m. spalio 16 d. baigti nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai. Kartenos, Kūlupėnų ir Darbėnų gyventojai jau gali džiaugtis rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais, atitinkančiais ES standartus, gerėjančia aplinkosaugine situacija bei nauda sveikatai dėl sumažėjusios dirvožemio ir gruntinio vandens taršos bei požeminių vandens išteklių taršos rizikos. Baigus statybos darbus, pagal minėtą rangos sutartį prasidėjęs metus trunkantis pranešimų apie defektus laikotarpis, kurio metu UAB „Kretingos vandenys“ kartu su statinio statybos techninės priežiūros vadovu periodiškai tikrina rangovų atliktus darbus, baigsis 2014 m. spalio 16 dieną.

     Taip pat 2014 m. rugsėjo 18 d. užbaigti rangovo UAB „Santeka“ vykdyti vandens gerinimo įrenginių Kartenoje ir Kūlupėnuose statybos darbai. Įgyvendinus minėtą rangos sutartį gyventojai jau gali pajusti naudą savo sveikatai, dėl juos pasiekiančio geresnės kokybės vandens.

     Paskutinis projekto įgyvendinimo etapas bus baigtas Rangovui UAB „Grundolita“ atlikus vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose darbus. Planuojama statybos užbaigimo procedūras įvykdyti 2014 m. spalio mėnesį. UAB „Kretingos vandenys“ direktorius Gediminas Valinevičius pažymėjo, kad įvykdžius numatytas statybos užbaigimo procedūras Kartenos, Kūlupėnų, Padvarių ir Darbėnų gyventojams bus sudarytos palankios sąlygos naudotis kokybišku, atitinkančiu higienos reikalavimus vandeniu bei apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio. Galimybė prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo paslaugų suteikta 648 gyventojams, prie nuotekų tvarkymo – 1099 gyventojams.

     Įgyvendinus Europos Sąjungos remiamą aplinkosauginį projektą, Kretingos rajone pagerės teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas, bus mažinama gruntinių vandenų, dirvožemio ir aplinkos tarša, avarijų skaičius tinkluose. Kretingos rajono gyventojai prisidės prie taršos mažinimo savo regione, tai – pinigais neįkainojama nauda gamtai.

     „Kretingos rajono gyventojai aktyviai kviečiami dalyvauti kas pusmetį organizuojamuose informaciniuose renginiuose ir susitikimuose su projekto vykdytojais, savivaldybės atstovais ir rangovais aktualių įgyvendinamo projekto klausimų aptarimui. Artimiausias susitikimas numatomas spalio mėnesį. Dėl tikslesnės informacijos prašome sekti pranešimus spaudoje ir internete“, - informuoja UAB „Kretingos vandenys“ direktorius Gediminas Valinevičius.

     Išsamesnė informacija dėl prisijungimo prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų projekto įgyvendinimo metu teikiama UAB „Kretingos vandenys“ adresu Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r. sav. ir tel. (8 445) 78 570.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-04-28 08:42

Gyventojų žiniai

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-10-12 09:32

Gyventojų žiniai

     Mūsų bendrovė sąskaitą už teikiamas paslaugas gali pateikti tiek popieriniu, tiek elektroniniu būdu. Elektroninė sąskaita identiška popierinei. Tai yra saugus ir patikimas sąskaitų pateikimo būdas. Atsiųskite prašymą el. paštu abonentinis@kretingosvandenys.lt ir Jūs sąskaitą už teikiamas paslaugas gausite elektroniniu paštu.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-01-19 23:47

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer