You are here

Vandentvarkos projektas Kretingos rajone - didžioji dalis darbų jau atlikta!

Kretingos rajono savivaldybės administracija UAB „Kretingos vandenys“

     Artėja statybos darbų pabaiga įgyvendinant UAB „Kretingos vandenys“ ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos inicijuotą projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-076 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)“.

     Įgyvendinamas projektas finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Kretingos vandenys“ lėšomis. Bendra Projekto vertė yra 19,315 mln. Lt be PVM. 16,229 mln. Lt sudaro Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos, 1,909 mln. Lt – Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos, 0,955 mln. Lt – projekto partnerio Kretingos savivaldybės administracijos lėšos ir 0,222 mln. Lt – projekto vykdytojo UAB „Kretingos vandenys“ lėšos.

     Pagrindinis šio projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumui didinti ir kokybei gerinti Kretingos rajone bei apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų buitinių nuotekų žalingo poveikio. Įgyvendinus projektą, Kretingos rajono gyventojams bus užtikrintas ES direktyvos 91/271/EEB ir visuomenės sveikatos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančio vandens tiekimas bei sumažinta požeminio vandens tarša, patenkanti į Nemuno žemupio baseino hidrologinį upių tinklą, taip pat bus sumažinti socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp ES šalių narių ir atskirų regionų.

     Pirmasis projekto įgyvendinimo etapas baigtas 2013 m. spalio 16 d. pagal rangos sutartį „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Kartenoje, Kūlupėnuose ir Darbėnuose“. Jo metu rangovas UAB „Hidrostatyba“ rekonstravo nuotekų valymo įrenginius Kartenoje, Kūlupėnuose ir Darbėnuose. Rekonstravus nuotekų valymo įrenginius ir įdiegus modernias nuotekų valymo technologijas, Kartenos, Kūlupėnų ir Darbėnų gyventojai ilgainiui pajus naudą savo sveikatai ir aplinkos saugumui: sumažės dirvožemio ir gruntinio vandens tarša bei požeminių vandens išteklių taršos rizika, taip pat gyventojai bus apsaugoti nuo nemalonių nuotekų kvapų. Pagal minėtą rangos sutartį prasidėjo metus trunkantis pranešimų apie defektus laikotarpis, kuris tęsis iki 2014 m. spalio 16 dienos.

     „Šiuo periodu yra stebima rangovų atliktų darbų kokybė ir fiksuojami defektai ar trūkumai, kuriuos rangovai privalo ištaisyti“, - teigia UAB „Kretingos vandenys“ direktorius Gediminas Valinevičius.

     Statybos darbai, įgyvendinant rangos sutartį „Vandens gerinimo įrenginių statyba Kartenoje ir Kūlupėnuose“, iš esmės yra baigti. Rangovas UAB „Santeka“, pagal rangos sutartį statantis vandens gerinimo įrenginius Kartenoje ir Kūlupėnuose, šiuo metu vykdo paleidimo – derinimo darbus, o po jų įvykdymo bus atliekami aplinkos tvarkymo darbai ir ruošiamasi statybos užbaigimo procedūroms. Įgyvendinus visus darbus, kuriuos numatoma užbaigti iki 2014 m. balandžio pabaigos, Kartenos ir Kūlupėnų gyventojai galės džiaugtis pagerėjusiomis gyvenimo sąlygomis dėl juos pasiekiančio geresnės kokybės vandens.

     Sparčiai prie pabaigos artėja rangovo UAB „Grundolita“ vykdomi statybos darbai pagal rangos sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose“. Rangovas jau yra baigęs tinklų klojimo darbus Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose, kur bendrai nutiesta 6,423 km vandentiekio tinklų ir 13,271 km nuotekų tinklų. Kartenoje vandentiekio tinklų klojimo darbai yra pilnai atlikti, nutiesta 5,137 km tinklų, o nuotekų tinklų klojimo darbų yra atlikta 97 proc. iš numatytų 7,074 km rangos sutartyje. Šiuo metu minėtoje statybvietėje montuojama paskutinė nuotekų siurblinė. Baigus likusius smulkius statybos bei aplinkos tvarkymo ir asfaltavimo darbus, kuriuos numatoma baigti iki 2014 m. birželio pradžios, gyventojai galės pradėti jungtis prie paklotų inžinerinių tinklų Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose.

     Projekto įgyvendinimo metu Kretingos rajono gyventojai yra kviečiami aktyviai dalyvauti organizuojamuose susitikimuose, kuriuose Rangovų, Kretingos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Kretingos vandenys” atstovai pateikia išsamią informaciją apie vykdomus darbus, atsako į gyventojams kylančius klausimus dėl darbų vykdymo ir prisijungimo prie naujai paklotų tinklų.

     Išsamesnė informacija dėl prisijungimo prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų projekto įgyvendinimo metu teikiama UAB „Kretingos vandenys“ adresu Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r. sav. ir tel. (8 445) 78 570.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-04-28 08:41

Gyventojų žiniai

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-10-12 09:32

Gyventojų žiniai

     Mūsų bendrovė sąskaitą už teikiamas paslaugas gali pateikti tiek popieriniu, tiek elektroniniu būdu. Elektroninė sąskaita identiška popierinei. Tai yra saugus ir patikimas sąskaitų pateikimo būdas. Atsiųskite prašymą el. paštu abonentinis@kretingosvandenys.lt ir Jūs sąskaitą už teikiamas paslaugas gausite elektroniniu paštu.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-01-19 23:47

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer