You are here

2013-04-26 Su pavasariu atsinaujino darbai Kretingos rajone

Kretingos rajono savivaldybės administracija UAB „Kretingos vandenys“

Atėjus pavasariui, atnaujinti intensyvūs statybos darbai, įgyvendinant UAB „Kretingos vandenys“ ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos vykdomą projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-076 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)“.

„Po žiemos sąstingio, atšilus orams, pastebime didesnį sujudimą ir Rangovų tarpe, atliekančių statybos darbus miesteliuose, kuriuose įgyvendiname vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros renovavimo ir plėtros projektą“, - apie įgyvendinamo projekto eigą informuoja UAB „Kretingos vandenys“ direktorius Gediminas Valinevičius.

Šiuo metu statybos darbai sparčiai vykdomi rekonstruojant nuotekų valymo įrenginius Kartenoje, Kūlupėnuose ir Darbėnuose, kur darbus atlieka Rangovas UAB „Hidrostatyba“. Kūlupėnų nuotekų valymo įrenginių statybvietėje šiuo metu vykdomi rezervuaro uždengimo montavimo darbai, montuojama aeracinė sistema, statoma tvora bei vykdomi aplinkos tvarkymo darbai. Kartenos nuotekų valymo įrenginių statybvietėje vykdomi elektrotechniniai darbai technologiniame pastate, išmontuojami seni įrengimai, atliekami teritorijos tvarkymo darbai, o Darbėnuose – išbetonuotos grindys, pradėtos kloti plytelės technologiniame pastate, atlikta pastato lauko apdaila bei, kaip ir kitose rekonstruojamų nuotekų valymo įrenginių statybvietėse, pradėti aplinkos tvarkymo darbai.

 Šiuo metu sparčiai vykdomi ir vandentiekio bei nuotekų tinklų klojimo darbai. Rangovas UAB „Grundolita“ jau yra paklojęs 61,7 % vandentiekio ir 66,4 %  nuotekų tinklų, numatytų rangos sutartyje. Inžinerinių tinklų statybos darbai intensyviausiai vykdomi Salantų, Draugystės ir Vytauto g. Darbėnuose, Kartenoje vykdomi baigiamieji šulinių montavimo darbai. Padvariuose didžioji dalis darbų jau yra atlikta, o Kūlupėnuose inžinerinių tinklų klojimo darbai po žiemos vis dar neatnaujinti.

Numatoma, kad artimiausiu metu darbus statybvietėse atnaujins ir Rangovas UAB „Santeka“, kuris pagal rangos sutartį yra įsipareigojęs pastatyti vandens gerinimo įrenginius Kartenoje ir Kūlupėnuose.

Įgyvendinus projekto Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-076 apimtyje esančias rangos sutartis, pasirašytas su Rangovais UAB „Grundolita“, UAB „Hidrostatyba“ ir UAB „Santeka“, bus paklota 11,8 km naujų vandentiekio ir 20,4 km buitinių nuotekų surinkimo tinklų Kartenos, Kūlupėnų, Padvarių ir Darbėnų gyvenvietėse, rekonstruoti 3 nuotekų valymo įrenginiai – Kartenoje, Kūlupėnuose ir Darbėnuose bei pastatyti 2 vandens gerinimo įrenginiai – Kartenoje ir Kūlupėnuose.

Tik atlikus visus šiuos darbus bus pasiektas pagrindinis įgyvendinamo projekto tikslas sudarytos palankios sąlygos geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumui didinti ir kokybei gerinti Kretingos rajone bei apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio. Įgyvendinus projektą, Kretingos rajono gyventojams bus užtikrintas ES direktyvos 91/271/EEB ir visuomenės sveikatos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančio vandens tiekimas bei bus sumažinta požeminio vandens tarša, patenkanti į Nemuno žemupio baseino hidrologinį upių tinklą, taip pat bus sumažinti socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp ES šalių narių ir atskirų regionų.

Įgyvendinamas projektas finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, LR valstybės biudžeto, Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Kretingos vandenys“ lėšomis. Bendra Projekto vertė 19,315 mln. Lt be PVM, kurią sudaro 16,229 mln. Lt Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos, 1,909 mln. Lt Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos, 0,955 mln. Lt Projekto partnerio Kretingos savivaldybės administracijos lėšos ir 0,222 mln. Lt  Projekto vykdytojo UAB „Kretingos vandenys“ lėšos.

UAB „Kretingos vandenys“ direktorius Gediminas Valinevičius pabrėžė, kad projekto įgyvendinimo metu vietos gyventojai kviečiami aktyviai dalyvauti organizuojamuose susitikimuose su gyventojais, kuriuose Rangovų, Kretingos rajono savivaldybės administracijos, UAB „Kretingos vandenys” atstovai pateikia išsamią informaciją apie vykdomus bei numatomus darbus, atsako į gyventojams kylančius  klausimus dėl darbų vykdymo prisijungimo prie naujai paklotų tinklų. Gyventojai, norintys daugiau sužinoti apie įgyvendinamą projektą, taip pat yra kviečiami kreiptis į UAB „Kretingos vandenys“.

Išsamesnė informacija dėl prisijungimo prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ir techninių sąlygų išdavimo projekto įgyvendinimo metu  teikiama UAB „Kretingos vandenys“ adresu Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r. sav. ir tel. (8-445) 78570.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-04-28 08:42

Gyventojų žiniai

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-10-12 09:32

Gyventojų žiniai

     Mūsų bendrovė sąskaitą už teikiamas paslaugas gali pateikti tiek popieriniu, tiek elektroniniu būdu. Elektroninė sąskaita identiška popierinei. Tai yra saugus ir patikimas sąskaitų pateikimo būdas. Atsiųskite prašymą el. paštu abonentinis@kretingosvandenys.lt ir Jūs sąskaitą už teikiamas paslaugas gausite elektroniniu paštu.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-01-19 23:47

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer