You are here

2012-10-31 Įpusėjo vandentvarkos projektas Kretingos rajone

Kretingos rajono savivaldybės administracija UAB „Kretingos vandenys“

Įpusėjo UAB „Kretingos vandenys“ ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos inicijuotas 2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-076 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)“, kuris yra finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, LR valstybės biudžeto, taip pat Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Kretingos vandenys“ lėšų. Bendra projekte numatytų darbų ir paslaugų vertė yra 19,315 mln. Lt.

Pagrindinis šio projekto tikslas sudaryti palankias sąlygas geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumui didinti ir kokybei gerinti Kretingos rajone bei apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio. Įgyvendinus projektą, Kretingos rajono gyventojams bus užtikrintas ES direktyvos 91/271/EEB ir visuomenės sveikatos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančio vandens tiekimas bei bus sumažinta požeminio vandens tarša, patenkanti į Nemuno žemupio baseino hidrologinį upių tinklą.

 Sėkmingai įgyvendinus šio projekto apimtyje esančias rangos sutartis, pasirašytas su Rangovais UAB „Grundolita“, UAB „Hidrostatyba“ ir UAB „Santeka“ – bus paklota 11,8 km naujų vandentiekio ir 20,4 km buitinių nuotekų surinkimo tinklų Kartenos, Kūlupėnų, Padvarių ir Darbėnų gyvenvietėse, rekonstruoti 3 nuotekų valymo įrenginiai – Kartenoje, Kūlupėnuose ir Darbėnuose bei pastatyti 2 vandens gerinimo įrenginiai – Kartenoje ir Kūlupėnuose.

Šiuo metu sparčiai vyksta tinklų klojimo darbai Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose. Rangovas UAB „Grundolita“ Kartenoje jau yra paklojęs 11,2 % nuotekų tinklų, Kūlupėnuose – 61,1 % nuotekų tinklų ir 31 % vandentiekio tinklų, Darbėnuose – 33,6 % nuotekų tinklų ir 30 % vandentiekio tinklų, o Padvariuose darbai yra baigiami, paklota 92,9 % nuotekų tinklų ir 90,3 % vandentiekio tinklų.  Prie paklotų nuotekų tinklų galės prisijungti 1027, o prie vandentiekio tinklų – 645 nauji gyventojai. Tinklų klojimo darbus numatoma pabaigti 2013 m. birželio mėn.

Darbai sparčiai vykdomi ir vandens gerinimo įrenginių statybvietėse Kartenoje ir Kūlupėnuose. Darbus atliekantis Rangovas UAB „Santeka“ jau yra išbetonavęs vandens rezervuarus, sumontavęs vandens gerinimo įrenginių metalines konstrukcijas, sumontavęs sienų ir uždengęs stogo plokštes, pristatęs įrangą (aeratorius, filtrus, siurblius). Šiuo metu yra vykdomi rezervuarų hidrauliniai bandymai. Darbus numatoma pabaigti jau šių metų pabaigoje.

Darbai įsibėgėja ir rekonstruojant nuotekų valymo įrenginius Kartenoje, Kūlupėnuose ir Darbėnuose, kur darbus atlieka Rangovas UAB „Hidrostatyba“ – gavus statybos leidimą, pradėti vykdyti statybos darbai. Pagal šią rangos sutartį darbus numatoma užbaigti 2013 m. kovo mėn.

„Norint išplėsti teikiamų paslaugų prieinamumą gyventojams, užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą ir tinkamą vandens kokybę, centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų problemas, pagerinant  jų gyvenimo sąlygas, sumažinti galimų avarijų skaičių tinkluose bei mažinti gruntinio ir paviršinio vandens užterštumą Kretingos rajone“ – teigė UAB „Kretingos vandenys“ direktorius Gediminas Valinevičius. Šiuo įgyvendintu projektu taip pat yra mažinami socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp ES šalių narių ir atskirų regionų.

Kartenos, Kūlupėnų, Darbėnų ir Padvarių gyventojai kviečiami kreiptis į UAB „Kretingos vandenys“. Išsamesnė informacija dėl prisijungimo prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ir techninių sąlygų išdavimo viso projekto metu  teikiama UAB „Kretingos vandenys“ adresu Padvarių k. 97157 Kretingos r. sav., tel. (8-445) 78570.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-04-28 08:42

Gyventojų žiniai

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-10-12 09:32

Gyventojų žiniai

     Mūsų bendrovė sąskaitą už teikiamas paslaugas gali pateikti tiek popieriniu, tiek elektroniniu būdu. Elektroninė sąskaita identiška popierinei. Tai yra saugus ir patikimas sąskaitų pateikimo būdas. Atsiųskite prašymą el. paštu abonentinis@kretingosvandenys.lt ir Jūs sąskaitą už teikiamas paslaugas gausite elektroniniu paštu.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-01-19 23:47

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer