You are here

2012-06-27 Kretingos rajono gyventojams - nauji vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklai

Kretingos rajono savivaldybės administracija UAB „Kretingos vandenys“

    Šiuo metu Kretingos rajone įgyvendinamas 2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)“.
     Daugiau nei 19,3 mln. litų lėšų per šiuos ir kitus metus bus investuoti į Kretingos rajono vandentvarkos sektoriaus plėtrą, įgyvendinant UAB „Kretingos vandenys“ ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos inicijuotą projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-076 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)“, finansuojamą Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, LR valstybės biudžeto ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos bei UAB „Kretingos vandenys“ lėšomis.
     Pagal Projektą bus įgyvendinamos trys Rangos darbų sutartys: pagal vieną iš jų tiesiami nauji vandentiekio ir buitinių nuotekų surinkimo tinklai, pagal antrąją – rekonstruojami nuotekų valymo įrenginiai, pagal trečiąją – statomi nauji vandens gerinimo įrenginiai.
     Rangos sutartis „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kartenos, Kūlupėnų, Padvarių ir Darbėnų gyvenvietėse“ su Rangovu UAB „Grundolita“ pasirašyta 2011 m. rugsėjo mėn. Sutarties vertė – 11,85 mln. litų. Darbai pradėti vykdyti nuo praėjusių metų lapkričio mėn., pratęsus darbų baigimo terminą, darbus numatyta pabaigti kitų metų birželio mėn. Pagal sutartį planuojama pakloti 11,164 km vandentiekio ir 19,872 km nuotekų tinklų. Prie naujai paklotų vandens tiekimo tinklų galės prisijungti 645 nauji gyventojai, prie nuotekų tinklų – 1027 gyventojai. Iki šios dienos yra gauti visi statybos darbų leidimai. Rangovas rengia darbo projektus bei vykdo tinklų klojimo darbus Alyvų, Juzumų, Eglyno gatvėse Darbėnuose, Klevų, Minijos gatvėse Kūlupėnuose, artimiausiu metu bus pradėti vykdyti darbai Kartenoje ir Padvariuose. Darbų vykdymas, kasant gatves, laikinai sukelia nepatogumų, tačiau užbaigus darbus kokybiškas geriamas vanduo pasieks daugumą Kretingos rajono gyventojų, nebereikės patiems gyventojams rūpintis nuotekų surinkimu, pagerės aplinkosauginė aplinka.
     Rangos sutartis Nr. 8-192 „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Kartenoje, Kūlupėnuose ir Darbėnuose“ su Rangovu UAB „Hidrostatyba“, pasirašyta 2011 m. rugpjūčio mėn. Jos vertė – 4,21 mln. litų. Darbai pradėti vykdyti nuo praėjusių metų rugsėjo mėn., pratęsus darbų baigimo terminą, juos planuojama pabaigti kitų metų kovo mėn. Pagal sutartį numatyta rekonstruoti 3 vnt. esamų nuotekų valymo įrenginių: 85 m3/d vidutinio paros debito Kartenoje, 85 m3/d vidutinio paros debito Kūlupėnuose ir 160 m3/d vidutinio paros debito Darbėnuose. Rangovas yra parengęs techninį projektą bei jį patikslinęs pagal gautas pastabas, artimiausiu metu planuojama pradėti vykdyti darbus statybos aikštelėje.
     Rangos sutartis Nr. 8-110 „Vandens gerinimo įrenginių statyba Kartenoje ir Kūlupėnuose“ su Rangovu UAB „Santeka“ pasirašyta 2011 m. gegužės mėn. Sutarties vertė – 2,42 mln. litų. Darbai pradėti vykdyti nuo praėjusių metų birželio mėn., pagal pratęstą darbų baigimo terminą, darbus numatyta pabaigti šių metų gruodžio mėn. Pagal sutartį numatyta pastatyti 2 vnt. vandenviečių vandens gerinimo įrenginių: 130 m3/d vidutinio paros debito Kartenoje ir 150 m3/d vidutinio paros debito Kūlupėnuose. Rangovas yra parengęs ir su atitinkamomis institucijomis suderinęs techninį projektą, yra gauti statybos darbų leidimai, artimiausiu metu planuojama pradėti vykdyti darbus statybos aikštelėje.
     Įgyvendinus projektą bus prisidedama prie dirvožemio, gruntinio vandens bei požeminių vandens išteklių taršos sumažinimo, taip pat bus apsaugoma aplinka nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio, padidintas nuotekų tvarkymo ir geriamojo vandens tiekimo paslaugų prieinamumas Kretingos rajono gyventojams, taip pat bus mažinami socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp ES šalių narių ir atskirų regionų.
     Dėl detalesnės informacijos apie įgyvendinamą Projektą ir duomenų dėl prisijungimo prie naujai klojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų, kviečiame kreiptis į UAB „Kretingos vandenys“ adresu Padvarių k. 97157 Kretingos r. sav., tel. (8-445) 78570.

 

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-04-27 16:29

Gyventojų žiniai

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-10-12 09:32

Gyventojų žiniai

     Mūsų bendrovė sąskaitą už teikiamas paslaugas gali pateikti tiek popieriniu, tiek elektroniniu būdu. Elektroninė sąskaita identiška popierinei. Tai yra saugus ir patikimas sąskaitų pateikimo būdas. Atsiųskite prašymą el. paštu abonentinis@kretingosvandenys.lt ir Jūs sąskaitą už teikiamas paslaugas gausite elektroniniu paštu.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-01-19 23:47

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer