You are here

2012-04-30 Įgyvendinamas Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)"

Kretingos rajono savivaldybės administracija UAB „Kretingos vandenys“

UAB „Kretingos vandenys“, Projekto vykdytojas, ir Kretingos rajono savivaldybės administracija, Projekto partneris, pradėjo įgyvendinti Projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-076 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)“ (toliau tekste – Projektas), kurio paraiškos Projekto įgyvendinimui priimtas sprendimas skirti Europos Sąjungos (toliau tekste – ES) fondų lėšų, sėkmingai perėjus vertinimo ir atrankos procesus.

Projektas bus finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, LR valstybės biudžeto, Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Kretingos vandenys“ lėšomis. Bendra Projekto vertė 19,315 mln. Lt (be PVM), iš kurių sudarys 16,229 mln. Lt sudarys Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos, 1,909 mln. Lt – Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos, 0,955 mln. Lt – Projekto partnerio, Kretingos savivaldybės administracijos, lėšos ir 0,222 mln. Lt – Projekto vykdytojo, UAB „Kretingos vandenys“, lėšos.

Įgyvendinamo Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumui didinti ir kokybei gerinti Kretingos rajone bei apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio. Įgyvendinamas Projektas mažins socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ir atskirų regionų. Planuojama pakloti 11,164 km vandentiekio ir 19,872 km nuotekų tinklų, pastatyti 2 vnt. vandenviečių vandens gerinimo įrenginių: 130 m3/d vidutinio debito Kartenoje ir 150 m3/d vidutinio debito Kūlupėnuose, rekonstruoti 3 vnt. esamų nuotekų valymo įrenginių: 85 m3/d vidutinio debito Kartenoje, 85 m3/d vidutinio debito Kūlupėnuose ir 160 m3/d vidutinio debito Darbėnuose. Pagal Projektą bus įgyvendinamos trys Rangos darbų sutartys: 1) Rangos sutartis Nr. 8-192 „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Kartenoje, Kūlupėnuose ir Darbėnuose“ su Rangovu UAB „Hidrostatyba“ pasirašyta 2011 m. rugpjūčio 24 d. Darbų pradžia paskelbta 2011 m. rugsėjo 26 d., planuojama darbų vykdymo pabaiga 2012 m. rugsėjo 26 d. 2) Rangos sutartis Nr. 8-110 „Vandens gerinimo įrenginių statyba Kartenoje ir Kūlupėnuose“ su Rangovu UAB „Santeka“ pasirašyta 2011 m. gegužės 23 d. Darbų pradžia paskelbta 2011 m. birželio 8 d., darbų vykdymo pabaiga numatyta 2012 m. birželio 8 d. (darbų vykdymo pabaigos terminą numatoma pratęsti). 3) Rangos sutartis Nr. 8-223 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kartenos, Kūlupėnų, Padvarių ir Darbėnų gyvenvietėse“ su Rangovu UAB „Grundolita“ pasirašyta 2011 m. rugsėjo 21 d. Darbų pradžia paskelbta 2011 m. lapkričio 14 d. , darbų vykdymo pabaiga numatyta 2013 m. kovo 14 d. Statinio projekto priežiūrą vykdys UAB „Sweco Lietuva“, administravimo ir viešinimo veiklą - VšĮ “Projektų vadybos grupė”, projekto vykdymo priežiūros darbus - UAB „Evikta”. Planuojama, kad prie naujai paklotų vandens tiekimo tinklų galės prisijungti 645 nauji gyventojai, prie nuotekų tinklų – 1027 gyventojai.

Detalesnė informacija apie įgyvendinamą Projektą bus pristatyta susitikimų su vietos bendruomene ir suinteresuotomis grupėmis metu:

       -   2012 m. gegužės 14 d. 18.00 val. Kartenoje (Kartenos seniūnijos salėje);

       -   2012 m. gegužės 16 d. 15.00 val. Darbėnuose (Darbėnų gimnazijos aktų salėje);

       -   2012 m. gegužės 17 d. 17.30 val. Kūlupėnuose (Kūlupėnų mokyklos salėje).

Susitikimo metu bus pristatytas įgyvendinamas vandentvarkos Projektas, aptariami klausimai, susiję su nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbais, vandentiekio ir nuotekų tinklais, suteikta informacija dėl galimybės prisijungti prie naujų inžinerinių tinklų.

Taip pat dėl detalesnės informacijos apie įgyvendinamą Projektą ir prisijungimą prie naujai klojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų gyventojai kviečiami kreiptis į UAB „Kretingos vandenys“ adresu Padvarių k. 97157 Kretingos r. sav., tel. (8-445) 78572.


Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-04-27 16:23

Gyventojų žiniai

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-10-12 09:32

Gyventojų žiniai

     Mūsų bendrovė sąskaitą už teikiamas paslaugas gali pateikti tiek popieriniu, tiek elektroniniu būdu. Elektroninė sąskaita identiška popierinei. Tai yra saugus ir patikimas sąskaitų pateikimo būdas. Atsiųskite prašymą el. paštu abonentinis@kretingosvandenys.lt ir Jūs sąskaitą už teikiamas paslaugas gausite elektroniniu paštu.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-01-19 23:47

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer