You are here

2012-01-26 Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone”

Projekto pavadinimas: „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone”.
     Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-004
     Projekto trukmė: 2010–2012 m.
     Bendra projekto vertė: viršija 28,34 mln. litų.
     Finansavimas: Europos Sąjungos Sanglaudos fondas – 82 proc. (23,30 mln. litų), Lietuvos Respublikos Valstybės biudžetas – 9,67 proc. (2,74 mln. litų), likusią dalį – 8,12 proc. lėšų (2,30 mln. litų) skiria Kretingos rajono savivaldybės biudžetas ir UAB „Kretingos vandenys“. 
     Projekto užsakovas – UAB „Kretingos vandenys“, partneris Kretingos rajono savivaldybė. Projekto techninės priežiūros, administravimo ir viešinimo darbus atlieka UAB „Sweco Lietuva“.
    
Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir gerinti paslaugų kokybę, apsaugant mus supančią aplinką nuo žalingo išleidžiamų nuotekų poveikio ir pagerinant gyventojų aplinkos sąlygas. Įgyvendinus projektą, pagerės gyventojų gyvenimo sąlygos, jos priartės prie Europos Sąjungos standartų.
Salantuose paklota 6,298 km nuotekų bei 5,547 km vandentiekio tinklų. Nauji vandentiekio tinklai pakloti Žemaitės, Žemaičių, Ateities, Dariaus ir Girėno, Vilniaus, Turgaus, Laivių, Kregždikalnio, Nezabitausko, Kalno ir Janonio gatvėse, o nauji buitinių nuotekų tinklai pakloti Žemaitės, Žemaičių, Ateities, Dariaus ir Girėno, Vilniaus, Turgaus, Laivių, Kregždikalnio, Nezabitausko, Kalno, Janonio, Taikos, Palangos, Juzės, Kalendos ir Salio gatvėse.
     Šiuo metu iškasinėtos gatvės ir kita aplinka visiškai sutvarkyta, o 2012 m. sausio 19 d. tinklai buvo priduoti Valstybinei komisijai.
     Vydmantuose paklota 7,767 km vandentiekio ir 7,838  km nuotekų tinklų. Nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai pakloti Rąžės, Liepų, Saulės tako, Gintaro, Vidmanto, Birutės, Akacijų, Alyvų, Astrų, Bijūnų, Palangos, Jūros, Kretingos, Žaliojoj, Šilo, Miško, Kiauleikių ir Tulpių gatvėse. Gatvės bei aplinka taip pat jau visiškai sutvarkytos, o tinklų pridavimas įvyko šių metų sausio 25 d.
     Projekto metu buvo rekonstruotos Salantų ir Vydmantų nuotekų valyklos, jose įdiegtos modernios nuotekų valymo technologijos, atitinkančios ES standartus. 2011 m. gruodžio 7 d. valyklos buvo priduotos Valstybinei komisijai, kuri nustatė jas tinkamomis naudoti.
     Taip pat, įgyvendinant projektą, 2012 m. vasario mėnesį bus pastatyti du geriamojo vandens gerinimo įrenginiai Salantuose ir Vydmantuose.

     Gatvės atrodys kaip naujos

     „Miestelis atrodė iškasinėtas, nes nutiesta daugiau kaip 6 km vandentiekio ir tiek pat kanalizacijos, bet daugiau kasinėjimų nebus. Vamzdynai jau išvedžioti, nuotekų valymo įrenginiai pastatyti ir veikia, o žmonėms prisijungti prie tinklų padaryti įvadai.  Gatvės taip pat jau baigtos tvarkyti ir dabar yra kaip buvusios ar net geresnės būklės:  tose gatvėse, kurios buvo asfaltuotos, paklotas asfaltas, tose gatvėse, kurios buvo žvyruotos – sutvarkyta žvyro danga“,- sakė UAB „Kretingos vandenys“ direktorius Gediminas Valinevičius.
     Iš viso Salantuose buvo išardyta apie 15 gatvių, vamzdžiai kloti giliai, tad žemių kalnai, duobės ir grioviai žmonėms sudarė nemažai nepatogumų, kurie baigiami šalinti bei greitai užsimirš. Miestelyje taip pat pastatyti vandens gerinimo įrenginiai bei nuotekų valykla.
     Vydmantuose projektas taip pat apima tris pagrindinius etapus. Tai – vandentiekio ir nuotekų  tinklų tiesimas, kurių vertė 4,6 mln. litų, nuotekų valymo įrenginiai, kurių vertė su Salantų - 8 mln. litų (abeji - po 4 mln. litų) ir vandens gerinimo įrenginiai, kurių statyba su Salantų kainuos 3,6 mln. litų.
    
     Projekto nauda 
 
     „Europos Sąjungos (ES) remiamo projekto nauda žmonėms akivaizdi - nauju vamzdynu atitekės daug švaresnis ir sveikesnis vanduo iš vandenviečių naujų vandens gerinimo įrenginių, kuriuose bus išvalytas nuo fluoro bei  geležies, mangano, sieros oksidų", - sakė „Kretingos vandenų“ direktorius Gediminas Valinevičius. Pasak jo, modernios technologijos taip pat išvaduos nuo nemalonių nuotekų kvapų ir iš esmės pagerins sanitarinę bei gamtosaugos būklę.
     Užbaigus Kretingos rajono vandens tiekimo ir nuotekų projektą bus įgyvendinti Europos Sąjungos geriamo vandens direktyvos reikalavimai, be to, sumažės Nemuno žemupio baseino tarša bei dirvožemio, gruntinio ir požeminio vandens tarša vietos teritorijose.
     Gyventojams tai užtikrins ne tik kokybišką geriamą vandenį, bet ir geresnes jo tiekimo paslaugas, galimybę išplėsti centralizuotą vandentiekio bei vandenvalos tinklą.
     Iš viso minėtuose Kretingos rajono miesteliuose nutiesta atitinkamai per 13 ir 14 kilometrų naujo vandentiekio ir nuotekų tinklų, kurie ypač kokybišku vandeniu gali aprūpinti apie 900 naujų vartotojų bei apie 850 būstų leisti tinkamai sutvarkyti nuotekas. Vydmantuose šiuo metu  prie minėtų vamzdynų yra prisijungę beveik 70 proc. gyventojų, o Salantuose padėtis blogesnė: prie vandentiekio yra prisijungę tik pusė, prie nuotekų tinklų – beveik trečdalis būstų, tačiau tikimasi, kad pridavus likusius tinklus, gyventojai ims aktyviai jungtis.

     Kaip prisijungti prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų

     Salantų ir Vydmantų gyventojai po to, kai tinklai bus priduoti Valstybinei komisijai galės sudaryti sutartis ir jungtis prie naujų vandentiekio bei nuotekų tinklų, kurie baigti kloti ir netrukus pradės veikti. Naujais vamzdynais į žmonių namus atitekės švarus geriamas vanduo, o panaudotas bus nukreiptas į nuotekų valyklą.

     Norit prisijungti prie tinklų reikia:

  1.    Pateikti prašymą bendrovei „Kretingos vandenys“ techninėms sąlygoms gauti. Prašymą reikia pateikti bendrovės  Techninės dokumentacijos  skyriuje (Padvarių k., Kretingos r. sav., II aukšte);
   2.    Prie prašymo pateikti pastato bei sklypo nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kopijas ir žemės sklypo ribų plano kopiją;
   3.    Pagal gautas technines sąlygas paruošti projektą prisijungimui prie tinklų. Projektą gali paruoši bet kuri licenziją turinti įmonė ar asmuo;
   4.    Pagal paruoštą projektą pasisamdyti statybos įmonę, turinčią atestatą vandentiekio ir nuotekų klojimo darbams atlikti;
   5.    Atlikus prijungimo darbus, kartu su klojimo darbus atlikusiais statybininkais priduoti vandentiekio ir nuotekų tinklus bendrovei „Kretingos vandenys“;
   6.    Su bendrove „Kretingos vandenys“ pasirašyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis;

Daugiau informacijos teiraukitės telefonu (8 445)78570

     Šis projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2014-04-01 22:38

Gyventojų žiniai

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-10-12 09:32

Gyventojų žiniai

     Mūsų bendrovė sąskaitą už teikiamas paslaugas gali pateikti tiek popieriniu, tiek elektroniniu būdu. Elektroninė sąskaita identiška popierinei. Tai yra saugus ir patikimas sąskaitų pateikimo būdas. Atsiųskite prašymą el. paštu abonentinis@kretingosvandenys.lt ir Jūs sąskaitą už teikiamas paslaugas gausite elektroniniu paštu.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-01-19 23:47

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer