You are here

2011-10-25 Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone”

    Projekto pavadinimas: „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone”

     Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-004
     Projekto trukmė: 2010-2012 m.
     Bendra projekto vertė: viršija 28,34 mln. litų
    Finansavimas: 82 proc. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas, 9,67 proc. Lietuvos Respublikos Valstybės biudžetas ir 8,12 proc. lėšų skiria Kretingos rajono savivaldybės biudžetas ir UAB „ Kretingos vandenys“.
    Projekto užsakovas – UAB „Kretingos vandenys“ ir partneris – Kretingos rajono savivaldybė. Projekto techninės priežiūros, administravimo ir viešinimo darbus atlieka UAB „Sweco Lietuva“.
     Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir gerinti paslaugų kokybę, apsaugant mus supančią aplinką nuo žalingo išleidžiamų
nuotekų poveikio ir pagerinant gyventojų aplinkos sąlygas. Įgyvendinus projektą, pagerės gyventojų gyvenimo sąlygos, jos priartės prie Europos Sąjungos standartų.
     Salantuose bus paklota 6,5 km nuotekų bei 5,68 km vandentiekio tinklų, o Vydmantuose numatoma pakloti po beveik 8 km vandentiekio ir nuotekų tinklų.
     Bus pastatyti du geriamojo vandens gerinimo įrenginiai Salantuose ir Vydmantuose. Taip pat bus rekonstruotos Salantų ir Vydmantų nuotekų valyklos, įdiegiant jose modernias nuotekų valymo technologijas, atitinkančias ES standartus.

     Švarus vanduo Salantams ir Vydmantams

     Salantų ir Vydmantų gyventojai jau gali sudaryti sutartis ir jungtis prie naujų vandentiekio bei nuotekų tinklų, kurie baigti kloti ir netrukus pradės veikti. Naujais vamzdynais į žmonių namus atitekės švarus geriamas vanduo, o panaudotas bus nukreiptas į nuotekų valyklą.
     Visiškai sutvarkyti iškasinėtas gatves ir kitą aplinką bei priduoti objektus valstybinei komisijai Salantuose numatoma spalį, o Vydmantuose – iki gruodžio. Gyventojams dėl prisijungimo prie centralizuotų tinklų iki šių metų pabaigos taikoma nuolaidų akcija.

     Gatvės atrodys kaip naujos

     „Miestelis atrodė iškasinėtas, nes nutiesta daugiau kaip 6 km vandentiekio ir tiek pat kanalizacijos, bet daugiau kasinėjimų nebus. Gatvės jau baigiamos tvarkyti ir bus kaip buvusios ar net geresnės būklės: jei buvo asfaltuotos, bus paklotas asfaltas, jei žvyruotos - sutvarkyta žvyro danga“,- sakė UAB „Kretingos vandenys“ techninės dokumentacijos tarnybos vadovas Alfonsas Grikšas.
    Iš viso Salantuose buvo išardyta apie 15 gatvių, vamzdžiai kloti giliai, tad žemių kalnai, duobės ir grioviai žmonėms sudarė nemažai nepatogumų, kurie baigiami šalinti bei greitai užsimirš. Miestelyje taip pat pastatyti vandens gerinimo įrenginiai bei nuotekų valykla.
     Vydmantuose projektas taip pat apima tris pagrindinius etapus. Tai - vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas, kurių vertė 4,6 mln. litų, nuotekų valymo įrenginiai, kurių vertė su Salantų - 8 mln. litų (abeji - po 4 mln. litų) ir vandens gerinimo įrenginiai, kurių statyba su Salantų kainuos 3,6 mln. litų.
    „Vamzdynai išvedžioti, nuotekų valymo įrenginiai iš esmės pastatyti ir veikia. Pagal projektą prisijungti prie tinklų padaryti įvadai, dabar vyksta gatvių dangų atstatymo darbai, o viską užbaigti planuojame lapkričio pabaigoje. Gyventojai pageidavimus ir pretenzijas gali pateikti seniūnui ar tiesiogiai mums, kilusias problemas spręsime vietoje“,- aiškino vydmantiškiams „Kretingos vandenų“ atstovas.

     Projekto nauda

     „Europos Sąjungos (ES) remiamo projekto nauda žmonėms akivaizdi - nauju vamzdynu atitekės daug švaresnis ir sveikesnis vanduo iš vandenviečių naujų vandens gerinimo įrenginių, kuriuose bus išvalytas nuo fluoro bei geležies, mangano, sieros oksidų, - sakė „Kretingos vandenų“ direktorius Gediminas Valinevičius. Pasak jo, modernios technologijos taip pat išvaduos nuo nemalonių nuotekų kvapų ir iš esmės pagerins sanitarinę bei gamtosaugos būklę.
     Užbaigus Kretingos rajono vandens tiekimo ir nuotekų projektą bus įgyvendinti Europos Sąjungos geriamo vandens direktyvos reikalavimai, be to, sumažės Nemuno žemupio baseino tarša bei dirvožemio, gruntinio ir požeminio vandens tarša vietos teritorijose.
Gyventojams tai užtikrins ne tik kokybišką geriamą vandenį, bet ir geresnes jo tiekimo paslaugas, galimybę išplėsti centralizuotą vandentiekio bei vandenvalos tinklą.   
     Iš viso minėtuose Kretingos rajono miesteliuose nutiesta atitinkamai per 13 ir 14 kilometrų naujo vandentiekio ir nuotekų tinklų, kurie ypač kokybišku vandeniu gali aprūpinti apie 900 naujų vartotojų bei apie 850 būstų leisti tinkamai sutvarkyti nuotekas. Vydmantuose šiuo metu prie minėtų vamzdynų yra prisijungę beveik 70 proc. gyventojų, o Salantuose padėtis blogesnė: prie vandentiekio tėra prisijungę beveik pusė, prie nuotekų tinklų - beveik trečdalis būstų.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2014-04-01 22:38

Gyventojų žiniai

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-10-12 09:32

Gyventojų žiniai

     Mūsų bendrovė sąskaitą už teikiamas paslaugas gali pateikti tiek popieriniu, tiek elektroniniu būdu. Elektroninė sąskaita identiška popierinei. Tai yra saugus ir patikimas sąskaitų pateikimo būdas. Atsiųskite prašymą el. paštu abonentinis@kretingosvandenys.lt ir Jūs sąskaitą už teikiamas paslaugas gausite elektroniniu paštu.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-01-19 23:47

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer