You are here

Atlygintinų paslaugų kainos

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Kaina, Eur (be PVM) Kaina, Eur  (su PVM)
1. Transporto priemonių ir mechanizmų kainos
1.1. Lengvosios transporto priemonės val. 7,24 8,76
km 0,14 0,17
1.2. Krovininės transporto priemonės val. 8,69 10,51
km 0,22 0,27
1.3. Specialios paskirties transporto priemonės val. 39,10 47,31
km 0,43 0,52
1.4. Ekskavatoriai iki 60 KW val. 14,77 17,87
1.5. Ekskavatoriai virš 60 KW  val. 23,17 28,04
1.6. Ratiniai traktoriai iki 60 KW val. 10,43 12,62
1.7. Ratiniai traktoriai virš 60 KW val. 25,49 30,84
1.8. Nešiojami mechanizmai val. 7,82 9,46
1.9. Stacionarūs mechanizmai val. 16,22 19,63
2. Laboratorijos paslaugos
2.1. Temperatūra vnt. 0,54 0,65
2.2. Skendinčios medžiagos vnt. 9,00 10,89
2.3. Aktyvi vandens reakcija (pH) vnt. 1,03 1,25
2.4. Deguonies kiekio nustatymas vnt. 3,70 4,48
2.5. Permanganatinė oksidacija (ChDSMn) vnt. 3,15 3,81
2.6. Biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS) vnt. 8,27 10,01
2.7. Bichromatinė oksidacija (ChDSCr) vnt. 10,80 13,07
2.8. Bendras chromas vnt. 7,08 8,57
2.9. Chloridai vnt. 2,76 3,34
2.10. Amonio azotas vnt. 3,65 4,42
2.11. Nitritų azotas vnt. 3,01 3,64
2.12. Nitratų azotas vnt. 5,21 6,30
2.13. Bendras azotas (Kjeldalio azotas) vnt. 7,36 8,91
2.14. Naftos produktai (Sv. metodas) vnt. 12,58 15,22
2.15. Riebalai vnt. 8,28 10,02
2.16. APAM (detergentai) vnt. 8,80 10,65
2.17. Bendras fosforas vnt. 7,37 8,92
2.18. Fosfatai vnt. 3,00 3,63
2.19. Sausosios liekanos ir vandens kiekio nustatymas (sausos medžiagos % ) vnt. 2,15 2,60
2.20. Sausosios masės nuostolių iškaitinant nustatymas (organinės medžiagos % ) vnt. 2,15 2,60
2.21. Dumblo koncentracijos  nustatymas vnt. 1,90 2,30
2.22. Dumblo indekso nustatymas vnt. 1,90 2,30
2.23. Dumblo tūrio nustatymas vnt. 0,54 0,65
2.24. Mėginio paėmimas (iš atvirų vandens telkinių, nuotekų) vnt. 5,38 6,51
3. Vandentiekio įvado su apskaitos mazgu ir nuotekų išvadų projektavimas
3.1. 1 inžinerinio tinklo projektavimas  45,26 54,76
3.2. 2 inžinerinių tinklų projektavimas  58,72 71,05
3.3. 3 inžinerinių tinklų projektavimas  72,19 87,35
4. Laikinas atjungimas nuo (prijungimas prie) geriamojo vandens tinklo
4.1. Abonento (vartotojo) laikinas atjungimas  nuo geriamojo vandens tiekimo vnt. 12,80 15,49
4.2. Abonento (vartotojo) prijungimas (po laikino atjungimo)  prie geriamojo vandens tiekimo atnaujinimas vnt. 12,80 15,49
5.  Vandens skaitiklių plombavimas
5.1. 1 vandens skaitiklio plombavimas 6,90 8,35
5.2. 2 vandens skaitiklių plombavimas 7,71 9,33
5.3. 3 vandens skaitiklių plombavimas 8,58 10,38
5.4. 4 vandens skaitiklių plombavimas 9,39 11,36
6. Vandens skaitiklių įdėjimas (išėmimas)
6.1. 1 vandens skaitiklio įdėjimas (išėmimas) 12,93 15,65
6.2. 2 vandens skaitiklių įdėjimas (išėmimas) 17,63 21,33
6.3. 3 vandens skaitiklių įdėjimas (išėmimas) 22,32 27,01
6.4. 4 vandens skaitiklių įdėjimas (išėmimas) 27,02 32,69
7. Vandentiekio linijos uždarymas tinklų prijungimui ir atidarymas val. 21,47 25,98
8. Teikiamų šaltkalvio ir elektriko paslaugų  įkainiai 
8.1. Avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis
8.1.1. nuo 8.00 iki 17.00 val. val. 5,56 6,73
8.1.2. po darbo val. (po 17 val.) val. 9,18 11,11
8.1.3. poilsio dienomis val. 10,02 12,12
8.1.4. švenčių dienomis val. 10,85 13,13
8.2. Elektrikas
8.2.1. nuo 8.00 iki 17.00 val. val. 6,15 7,44
8.2.2. po darbo val. (po 17 val.) val. 10,15 12,28
8.2.3. poilsio dienomis val. 11,07 13,39
8.2.4. švenčių dienomis val. 11,99 14,51
9. Naujų abonentų (iki 10 m3 per mėn.), išskyrus vartotojus, prijungimo įmoka 53,40 64,61
10. Naujų abonentų (virš 10 m3 per mėn.), išskyrus vartotojus, prijungimo įmoka 64,44 77,97
11. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis priet./mėn. 0,72 0,87

   Kainos patvirtintos 2014 m. rugsėjo 25 d. Kretingos rajono savivaldybės sprendimu Nr. T2-269 ir įsigalioja nuo  2015 m. sausio 1 d.

PASTABA

1. Transporto priemonių nuomos įkainiai skaičiuojami už kiekvieną sugaištą laiko valandą ir už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą;

2. Nuomojant transporto priemones ir mechanizmus:

2.1. ne darbo valandomis – vienos valandos kaina didinama 1,5 karto;

2.2. šventinėmis  ir  išeiginėmis dienomis – vienos valandos kaina didinama 2 kartus;

3. Mažiausias skaičiuojamas šaltkalvio, elektriko paslaugų ir transporto priemonių bei mechanizmų nuomos laikas – 0,5 valandos;

4. Teikiant šaltkalvio ir elektriko paslaugas, sunaudotoms medžiagoms taikomas 5 proc. antkainis.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2018-07-17 10:37

Gyventojų žiniai

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-10-12 09:32

Gyventojų žiniai

     Mūsų bendrovė sąskaitą už teikiamas paslaugas gali pateikti tiek popieriniu, tiek elektroniniu būdu. Elektroninė sąskaita identiška popierinei. Tai yra saugus ir patikimas sąskaitų pateikimo būdas. Atsiųskite prašymą el. paštu abonentinis@kretingosvandenys.lt ir Jūs sąskaitą už teikiamas paslaugas gausite elektroniniu paštu.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-01-19 23:47

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer