You are here

SKELBIMAS

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KRETINGOS VANDENYS“

PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ

TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ

VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO

2018 m. lapkričio 16 d. Nr. O3E-387

Vilnius

    Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 34 straipsnio 15 dalimi ir atsižvelgdama į UAB „Kretingos

vandenys“ 2018 m. spalio 26 d. raštu Nr. 2-386 (1.19) „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos

vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų

tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ pateiktą informaciją, Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės Komisijos (toliau – Komisija) 2018 m rugsėjo 20 d. nutarimą Nr. O3E-288 „Dėl uždarosios

akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ bei Komisijos Šilumos

ir vandens departamento Vandens skyriaus 2018 m. lapkričio 8 d. pažymą Nr. O5E-295 „Dėl

uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir

nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“,

Komisija n u t a r i a:

    1. Konstatuoti, kad Kretingos rajono savivaldybė pažeidė Geriamojo vandens tiekimo ir

nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 13 dalies nuostatą, t. y. ne vėliau kaip per 30 kalendorinių

dienų nenustatė UAB „Kretingos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo,

paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų, suderintų Komisijos 2018 m.

rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. O3E-288 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“

perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo

paslaugų bazinių kainų derinimo“.

    2. Vienašališkai nustatyti UAB „Kretingos vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens

tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos

prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

    2.1. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą

vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas

bute – 2,48 Eur/m 3 , iš šio skaičiaus:

    2.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,15 Eur/m 3 ;

    2.1.2. nuotekų tvarkymo – 1,33 Eur/m 3 , iš šio skaičiaus:

    2.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,60 Eur/m 3 ;

    2.1.2.2. nuotekų valymo – 0,61 Eur/m 3 ;

    2.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,12 Eur/m 3 ;

    2.2. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą

vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių

gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms,

įvaduose – 2,28 Eur/m 3 , iš šio skaičiaus:

    2.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,06 Eur/m 3 ;

    2.2.2. nuotekų tvarkymo – 1,22 Eur/m 3 , iš šio skaičiaus:

    2.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,55 Eur/m 3 ;2

    2.2.2.2. nuotekų valymo – 0,56 Eur/m 3 ;

    2.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,11 Eur/m 3 ;

    2.3. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą

abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir

komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir

tiekiamą abonentams – 2,37 Eur/m 3 , iš šio skaičiaus:

    2.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,16 Eur/m 3 ;

    2.3.2. nuotekų tvarkymo – 1,21 Eur/m 3 , iš šio skaičiaus:

    2.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,55 Eur/m 3 ;

    2.3.2.2. nuotekų valymo – 0,55 Eur/m 3 ;

    2.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,11 Eur/m 3 ;

    2.4. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą

abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir

abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir

vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 2,26 Eur/m 3 , iš šio

skaičiaus:

    2.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,05 Eur/m 3 ;

    2.4.2. nuotekų tvarkymo – 1,21 Eur/m 3 , iš šio skaičiaus:

    2.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,55 Eur/m 3 ;

    2.4.2.2. nuotekų valymo – 0,55 Eur/m 3 ;

    2.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,11 Eur/m 3 ;

    2.5. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo kainą abonentams, perkantiems geriamąjį

vandenį, skirtą supilstyti į tarą ir parduoti – 4,82 Eur/m 3 ;

    2.6. perskaičiuotą atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo

paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugas bute:

    2.6.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,54 Eur butui per mėn.;

    2.6.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos

prietaiso – 1,02 Eur butui per mėn.;

    2.7. perskaičiuotą atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo

paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade – 4,49 Eur namui per mėn.;

    2.8. perskaičiuotą atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo

paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų

reikmėms, įvaduose:

    2.8.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,06 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

    2.8.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos

prietaiso – 0,71 Eur namui per mėn.;

    2.9. perskaičiuotą vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų

aptarnavimo paslaugos bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo paslaugas – 3,86 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

    2.10. perskaičiuotą nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos

bazinę kainą – 9,05 Eur/m 3 ;

    2.11. perskaičiuotą paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams,

perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,14 Eur/m 3 .

    3. Nustatyti, kad:

    3.1. nuotekų valymo kainos abonentams už padidėjusią ir savitąją taršą, suderintos Komisijos

2017 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-345 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių

kainų derinimo“, šiuo nutarimu neperskaičiuojamos;3

    3.2. šio nutarimo 2 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir

vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.

    Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Komisijos pirmininkė                                                                                           Inga Žilienė

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2019-03-21 15:22

Gyventojų žiniai

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-10-12 09:32

Gyventojų žiniai

     Mūsų bendrovė sąskaitą už teikiamas paslaugas gali pateikti tiek popieriniu, tiek elektroniniu būdu. Elektroninė sąskaita identiška popierinei. Tai yra saugus ir patikimas sąskaitų pateikimo būdas. Atsiųskite prašymą el. paštu abonentinis@kretingosvandenys.lt ir Jūs sąskaitą už teikiamas paslaugas gausite elektroniniu paštu.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-01-19 23:47

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer