You are here

Įgyvendinant vandentvarkos projektą Kretingos rajone pasiekti užsibrėžti tikslai!

Kretingos rajono savivaldybės administracija UAB „Kretingos vandenys“

     UAB „Kretingos vandenys“ kartu su Kretingos rajono savivaldybės administracija įgyvendino vandentvarkos projektą, kurio metu sėkmingai įvykdytos trys pagrindinės rangos darbų sutartys ir dvi papildomų darbų pirkimo sutartys.

     Pirmasis projekto įgyvendinimo etapas baigtas 2013 m. spalio 16 d. rangovui UAB „Hidrostatyba“ rekonstravus trejus nuotekų valymo įrenginius Kartenoje, Kūlupėnuose ir Darbėnuose bei įdiegus modernias nuotekų valymo technologijas. „Aplinkosauginė situacija tiesiogiai priklauso nuo nuotekų valymo įrenginių būklės, todėl rekonstravus nuotekų valymo įrenginius minėtų gyvenviečių gyventojai gali džiaugtis nauda sveikatai dėl sumažėjusios dirvožemio ir gruntinio vandens taršos bei požeminių vandens išteklių taršos rizikos, o taip pat ES ir LR keliamus reikalavimus atitinkančiu nuotekų išvalymu“, - teigia UAB „Kretingos vandenys“ direktorius Gediminas Valinevičius. Baigus statybos darbus, vyko metus trunkantis pranešimų apie defektus laikotarpis, kurio metu buvo šalinami atsiradę statybos darbų defektai.

     Kitas projekto etapas baigtas 2014 m. rugsėjo 19 d. rangovui UAB „Santeka“ įrengus naujus vandens gerinimo įrenginius Kartenoje ir Kūlupėnuose. Naujai įrengtos vandenvietės sudarė galimybę pagerinti tiek vandens, tiek gyventojų bendrą gyvenimo kokybę minėtose gyvenvietėse.

     Paskutinis projekto įgyvendinimo etapas baigtas 2014 m. gruodžio 23 d. rangovui UAB „Grundolita“ atlikus vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose darbus. Bendrai minėtuose keturiose gyvenvietėse paklota 10,34 km vandentiekio ir 20,37 km nuotekų tinklų. Per tris mėnesius nuo statybos užbaigimo prie vandens tiekimo tinklų prisijungė 39 gyventojai, prie nuotekų surinkimo tinklų – 111 gyventojų. UAB „Kretingos vandenys“ direktorius G. Valinevičius akcentavo, kad gyventojai ir toliau aktyviai kviečiami teikti prašymus ir jungtis prie paklotų vandentiekio tinklų, kad galėtų vartoti kokybišką, higienos normų reikalavimus atitinkantį geriamą vandenį, bei prie nuotekų surinkimo tinklų, kad būtų sumažinta rizika, kylanti žmogaus sveikatai dėl išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio.

     Užbaigus projekte numatytus vandens gerinimo įrenginių Kartenoje ir Kūlupėnuose bei  vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose statybos darbus prasidėjo metus trunkantis pranešimų apie defektus laikotarpis, kuris, atitinkamai, tęsis iki 2015 metų rugsėjo mėnesio pabaigos ir 2015 metų gruodžio mėnesio pabaigos.

     „Šiuo periodu yra stebima rangovų atliktų darbų kokybė ir fiksuojami defektai ar trūkumai, reaguojama į gautus gyventojų skundus, kuriuos rangovai privalo ištaisyti,“, - teigia UAB „Kretingos vandenys“ direktorius G. Valinevičius.

     Projektas buvo įgyvendinamas pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programą vykdomą projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-076 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone (Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose)“. Bendra įgyvendinamo projekto vertė siekė beveik 6 mln. Eurų. Projektas įgyvendintas bendromis ES Sanglaudos fondo (85 proc.), LR valstybės biudžeto (10 proc.), ir projekto partnerio Kretingos rajono savivaldybės administracijos (5 proc.) lėšomis.

     Prieš pradedant įgyvendinti Europos Sąjungos remiamą aplinkosauginį vandentvarkos projektą Kretingos rajone vandens kokybė buvo bloga, geriamojo vandens tiekimo tinklai – nepatikimi, o nuotekų tinklai – prastos būklės. Investicijų pagalba gyventojai gali džiaugtis ES standartus atitinkančiais vandens gerinimo ir nuotekų valymo įrenginiais, gerėjančia aplinkosaugine situacija, teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybe ir prieinamumu. Šiuo projektu buvo prisidedama prie vieno iš pagrindinių ES paramos uždavinių – socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ir atskirų regionų mažinimo.

     Išsamesnę informaciją dėl prisijungimo prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, paslaugų kainą ir tarifus bei kitus aktualius klausimus galima gauti UAB „Kretingos vandenys“ adresu Švyturio g. 2A, Padvarių k., Kretingos r. sav. ir tel. (8 445) 78 570.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-04-28 08:43

Gyventojų žiniai

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-10-12 09:32

Gyventojų žiniai

     Mūsų bendrovė sąskaitą už teikiamas paslaugas gali pateikti tiek popieriniu, tiek elektroniniu būdu. Elektroninė sąskaita identiška popierinei. Tai yra saugus ir patikimas sąskaitų pateikimo būdas. Atsiųskite prašymą el. paštu abonentinis@kretingosvandenys.lt ir Jūs sąskaitą už teikiamas paslaugas gausite elektroniniu paštu.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-01-19 23:47

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer