You are here

Nuotekų tvarkymo technologiniai procesai

          Kretingos mieste per metus susidaro apie 1400000 m3. Jas sudaro vanduo suvartojamas buities reikmėms ir pramonės įmonėse. Nuotekos kanalizuojamos į Kretingos miesto biologinio nuotekų valymo įrenginius. Šiuo metu nuotekų valyklos vidutinis paros hidraulinis pajėgumas 5160 m3/d įrenginių našumas iki 32000 EGS dvi technologinės linijos leidžia tolygiai apkrauti abi linijas po 16000 EGS. Vidutinis nuotekų užterštumas patenkantis į valymo įrenginius: BDS7 iki 350 mg/lO2, SM iki 250,0 mg/l, Nb iki 60 mg/l, Pb iki 20 mg/l. Nuotekų valymo įrenginiuose pašalinama 95% organinių teršalų, 90% skendinčių medžiagų bei biogeninių teršalų bendr. N ir P, atitinkamai 80 ir 95 %. Po valymo nuotekos išleidžiamos į Tenžės upę. Susidaręs perteklinis ir atvežtas iš kitų nuotekų valymo įrenginių dumblas dumblo siurblinėje siurbliais tiekiamas į dumblo sausinimo įrenginius. Perteklinio dumblo apdorojimo technologinė schema pateikta žemiau.

 Perteklinio dumblo apdorojimo technologinė schema

 

           Didžiausia iš eksploatuojamų bendrovės nuotekų valymo įrenginių yra Kretingos miesto nuotekų valymo įrenginiai. Rekonstruotoje valykloje nuotekos valomos parengtinio, biologinio bei papildomo valymo įrenginiuose. Parengtinio valymo įrenginius sudaro grotos ir aeruojamos smėliaugaudės. Smėlis iš aeruojamųjų smėliagaudžių šalinamas erliftais į smėlio plovimo ir sausinimo įrenginius

          Biologinį valymą sudaro du lygiagračiai veikiantys veikliojo dumblo reaktoriai. Kiekvieno veikliojo dumblo reaktoriaus viduje yra integruota po antrinį nusodintuvą. Kad užtikrinti nitrifikacijos ir denitrifikacijos procesus yra palaikomos aerobinės ir anoksinės sąlygos. Veiklusis dumblas nuo valytų nuotekų atskiriamas antriniuose nusodintuvuose. Taikoma azoto bei fosforo biologinio šalinimo technologinė schema su cirkuliacinio dumblo denitrifikacija.

 

           Vydmantų gyvenvietėje per metus susidaro apie 98000 m3. Jas sudaro vanduo suvartojamas buities reikmėms ir pramonės įmonėse. Nuotekos kanalizuojamos į Vydmantų biologinio nuotekų valymo įrenginius. Šiuo metu nuotekų valyklos vidutinis paros hidraulinis pajėgumas 440 m3/d., o apkrovimas pagal GE yra 3300. Vidutinis nuotekų užterštumas patenkantis į valymo įrenginius: BDS7 iki 450 mg/lO2, SM iki 520,0 mg/l, Nb iki 90 mg/l, Pb iki 20 mg/l. Nuotekų valymo įrenginiuose pašalinama 96% organinių teršalų, 92% skendinčių medžiagų bei biogeninių teršalų bendr. N ir P, atitinkamai 83 ir 97 %. Po valymo nuotekos išleidžiamos į Žybos upelį. Perteklinis dumblas iš dumblo tankinimo talpos šalinamas į sandarią asenizacinio automobilio talpą, kuri prijungta specialia jungtimi.

               Salantų gyvenvietėje per metus susidaro apie 42000 m3. Jas didžiąją dalį sudaro vanduo suvartojamas buities reikmėms ir mažose įmonėse. Nuotekos kanalizuojamos į Salantų biologinio nuotekų valymo įrenginius. Šiuo metu nuotekų valyklos vidutinis paros hidraulinis pajėgumas 342 m3/d., o apkrovimas pagal GE yra 2230. Vidutinis nuotekų užterštumas patenkantis į valymo įrenginius: BDS7 iki 200 mg/lO2, SM iki 150,0 mg/l, Nb iki 50 mg/l, Pb iki 10 mg/l. Nuotekų valymo įrenginiuose pašalinama 97% organinių teršalų, 93% skendinčių medžiagų bei biogeninių teršalų bendr. N ir P, atitinkamai 80 ir 90 %. Po valymo nuotekos išleidžiamos į Salantos upę. Perteklinis dumblas iš dumblo tankinimo talpos šalinamas į sandarią asenizacinio automobilio talpą, kuri prijungta specialia jungtimi.

               Kartenos gyvenvietėje per metus susidaro apie 5500 m3. Jas sudaro vanduo suvartojamas buities reikmėms Nuotekos kanalizuojamos į Kartenos biologinio nuotekų valymo įrenginius. Šiuo metu nuotekų valyklos vidutinis paros hidraulinis pajėgumas 22 m3/d., o projektinis apkrovimas pagal GE yra 540. Vidutinis nuotekų užterštumas patenkantis į valymo įrenginius: BDS7 iki 140 mg/lO2, SM iki 410,0 mg/l. Nuotekų valymo įrenginiuose pašalinama 85% organinių teršalų, 93% skendinčių medžiagų.

               Kūlupėnų gyvenvietėje per metus susidaro apie 16000 m3. Jas sudaro vanduo suvartojamas buities reikmėms ir įmonėse. Nuotekos kanalizuojamos į Kūlupėnų biologinio nuotekų valymo įrenginius. Šiuo metu nuotekų valyklos vidutinis paros hidraulinis pajėgumas 68 m3/d., o projektinis apkrovimas pagal GE yra 540. Vidutinis nuotekų užterštumas patenkantis į valymo įrenginius: BDS7 iki 200 mg/lO2, SM iki 300,0 mg/l. Nuotekų valymo įrenginiuose pašalinama 89% organinių teršalų, 96% skendinčių medžiagų Po valymo nuotekos išleidžiamos į Minijos upę.

               Rūdaičių gyvenvietėje per metus susidaro apie 7500 m3. Jas sudaro vanduo suvartojamas buities reikmėms ir įmonėse. Nuotekos kanalizuojamos į Rūdaičių biologinio nuotekų valymo įrenginius. Šiuo metu nuotekų valyklos vidutinis paros hidraulinis pajėgumas 33 m3/d., o apkrovimas pagal GE yra 49. Vidutinis nuotekų užterštumas patenkantis į valymo įrenginius: BDS7 iki 150 mg/lO2, SM iki 150,0 mg/l. Nuotekų valymo įrenginiuose pašalinama 80% organinių teršalų, 86% skendinčių medžiagų. Po valymo nuotekos išleidžiamos į Žybos upę.

               Pryšmančių gyvenvietėje per metus susidaro apie 2000 m3. Jas sudaro vanduo suvartojamas buities reikmėms. Nuotekos kanalizuojamos į Pryšmančių biologinio nuotekų valymo įrenginius. Šiuo metu nuotekų valyklos vidutinis paros hidraulinis pajėgumas 100 m3/d., o apkrovimas pagal GE yra 417. Vidutinis nuotekų užterštumas patenkantis į valymo įrenginius: BDS7 iki 300 mg/lO2, SM iki 150,0 mg/l. Nuotekų valymo įrenginiuose pašalinama 93% organinių teršalų, 88% skendinčių medžiagų. Po valymo nuotekos išleidžiamos į Tenžės upę.

               Raguviškių gyvenvietėje per metus susidaro apie 5000 m3. Jas sudaro vanduo suvartojamas buities reikmėms. Nuotekos kanalizuojamos į Rūdaičių biologinio nuotekų valymo įrenginius. Šiuo metu nuotekų valyklos vidutinis paros hidraulinis pajėgumas 33 m3/d., o apkrovimas pagal GE yra 49. Vidutinis nuotekų užterštumas patenkantis į valymo įrenginius: BDS7 iki 150 mg/lO2, SM iki 100,0 mg/l. Nuotekų valymo įrenginiuose pašalinama 70% organinių teršalų, 70% skendinčių medžiagų. Po valymo nuotekos išleidžiamos į Babrūnės upę.

               Dupulčių gyvenvietėje per metus susidaro apie 5000 m3. Jas sudaro vanduo suvartojamas buities reikmėms. Nuotekos kanalizuojamos į Dupulčių biologinio nuotekų valymo įrenginius. Šiuo metu nuotekų valyklos vidutinis paros hidraulinis pajėgumas 18 m3/d., o apkrovimas pagal GE yra 92. Vidutinis nuotekų užterštumas patenkantis į valymo įrenginius: BDS7 iki 200 mg/lO2, SM iki 100,0 mg/l, Nb iki 60 mg/l, Pb iki 20 mg/l. Nuotekų valymo įrenginiuose pašalinama 87% organinių teršalų, 70% skendinčių medžiagų. Po valymo nuotekos išleidžiamos į Jauryklos upę. Baublių gyvenvietėje per metus susidaro apie 10000 m3. Jas sudaro vanduo suvartojamas buities reikmėms ir įmonėse. Nuotekos kanalizuojamos į Baublių biologinio nuotekų valymo įrenginius. Šiuo metu nuotekų valyklos vidutinis paros hidraulinis pajėgumas 33 m3/d., o apkrovimas pagal GE yra 66. Vidutinis nuotekų užterštumas patenkantis į valymo įrenginius: BDS7 iki 150 mg/lO2, SM iki 100,0 mg/l. Nuotekų valymo įrenginiuose pašalinama 90% organinių teršalų, 77% skendinčių medžiagų. Po valymo nuotekos išleidžiamos į Minijos upę. Darbėnų gyvenvietėje per metus susidaro apie 7000 m3. Jas sudaro vanduo suvartojamas buities reikmėms ir įmonėse. Nuotekos kanalizuojamos į Darbėnų biologinio nuotekų valymo įrenginius. Šiuo metu nuotekų valyklos vidutinis paros hidraulinis pajėgumas 22 m3/d., o projektinis apkrovimas pagal GE yra 800. Vidutinis nuotekų užterštumas patenkantis į valymo įrenginius: BDS7 iki 150 mg/lO2, SM iki 100,0 mg/l. Nuotekų valymo įrenginiuose pašalinama 82% organinių teršalų, 77% skendinčių medžiagų. Po valymo nuotekos išleidžiamos į Tenžės upę.

              Visų valyklų, išskyrus Kretingos miesto, perteklinis dumblas išsiurbiamas į sandarią asenizacinio automobilio talpą ir išvežamas į Kretingos miesto nuotekų valymo įrenginių perteklinio dumblo siurblinę.

 

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-01-23 14:56

Gyventojų žiniai

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-10-12 09:32

Gyventojų žiniai

     Mūsų bendrovė sąskaitą už teikiamas paslaugas gali pateikti tiek popieriniu, tiek elektroniniu būdu. Elektroninė sąskaita identiška popierinei. Tai yra saugus ir patikimas sąskaitų pateikimo būdas. Atsiųskite prašymą el. paštu abonentinis@kretingosvandenys.lt ir Jūs sąskaitą už teikiamas paslaugas gausite elektroniniu paštu.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-01-19 23:47

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer