You are here

Nuotekų surinkimas

   Bendrovė surenka ir valo nuotekas Kretingos mieste ir rajone. Nuotekoms surinkti ir transportuoti iki nuotekų valyklų eksploatuojama 167,5 km nuotekų tinklų ir kolektorių, 47 siurblinės (iš jų 22 Kretingoje). UAB „Kretingos vandenys“ eksploatuoja 11 nuotekų valyklų, kurių didžiausia – Kretingos nuotekų valykla. Kretingos mieste ir rajone naudojama atskiroji sistema. Visos Kretingos miesto nuotekos patenka į nuotekų valyklą, kur išvalomos mechaniniu ir biologiniu būdu.

Kretingos miesto nuotekų valyklos 2013 metų darbo rezultatai

Nr.

Rodiklio pavadinimas

Mato vnt.

1.

Išvalyta nuotekų:

1247211 m3

1.1

Vidutinis paros debitas

3417 m3

2.

Sulaikyta ir išvežta nuogriebų

1418,76 t

4.

Susidarė ir išvežta nusausinto dumblo iš nuotekų valyklos:

29455,96 t

4.1

Laukų tręšimui

0 t (s.m.)

4.2

Kompostavimui

0 t (s.m.)

5.

Susidarė sausinto dumblo

94 t (s.m.)

6.

Atitekančių ir išvalytų nuotekų tarša (vidurkis):

 

6.1

BDS7

443 mg/l ir 6,4 mg/l

6.2

Bendras azotas

65 mg/l ir 8,8 mg/l

6.3

Bendras fosforas

13,1 mg/l ir 0,95 mg/l

6.4

SM

427 mg/l ir 8,2 mg/l

6.5

ChDS

1047 mg/l ir 61,4 mg/l

 

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-01-23 14:49

Gyventojų žiniai

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-10-12 09:32

Gyventojų žiniai

     Mūsų bendrovė sąskaitą už teikiamas paslaugas gali pateikti tiek popieriniu, tiek elektroniniu būdu. Elektroninė sąskaita identiška popierinei. Tai yra saugus ir patikimas sąskaitų pateikimo būdas. Atsiųskite prašymą el. paštu abonentinis@kretingosvandenys.lt ir Jūs sąskaitą už teikiamas paslaugas gausite elektroniniu paštu.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-01-19 23:47

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer