You are here

Lietuvos higienos norma 24:2003

Geriamojo vandens kokybės kontrolė

   Kiekvienais metais sudaromas gariamojo vandens mėginių nuolatinės ir programinės priežiūros grafikas, kuriuo vadovaujantis kontroliuojama geriamojo vandens kokybė UAB „Kretingos vandenys“ vandens tiekimo teritorijose, nuo vandens kelio pradžios iki čiaupo.

   2018 m. sausio 1 dienos duomenimis apie 78 proc. gyventojų, kuriems geriamasis vanduo tiekiamas centralizuotai, yra labai geros kokybės. Geriamojo vandens kokybės rodikliai kontroliuojami pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ vykdant geriamojo vandens nuolatinę ir periodinę programinę priežiūrą.

   Remiantis Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ ir ES Tarybos direktyvos 98/83/EB „Dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės“ reikalavimais paimti mėginiai iš Kretingos rajono vandens tiekimo teritorijų pagal suderintą grafiką pristatomi į AB „Klaipėdos vanduo“ atestuotą geriamojo vandens tyrimo laboratoriją, kurioje tiriami mikrobiniai, toksiniai bei indikatoriniai vandens kokybės rodikliai.

   Nors visos geriamojo vandens vandenvietės teritorijos nuolat kontroliuojamos, prižiūrimos ir tvarkomos, bei griežtai laikomąsi sanitarinių apsaugos zonų reiklavimų, tačiau kontrolė yra privaloma siekiant užkirsti kelią vandens kokybės pablogėjimui dėl antropogeninių veiksnių. Atsiradus mikrobinės taršos pavojui, UAB“Kretingos vandenys“ turi galimybę dezinfekuoti geriamąjį vandenį natrio hipochlorito tirpalu.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2018-03-19 20:32

Gyventojų žiniai

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-10-12 09:32

Gyventojų žiniai

     Mūsų bendrovė sąskaitą už teikiamas paslaugas gali pateikti tiek popieriniu, tiek elektroniniu būdu. Elektroninė sąskaita identiška popierinei. Tai yra saugus ir patikimas sąskaitų pateikimo būdas. Atsiųskite prašymą el. paštu abonentinis@kretingosvandenys.lt ir Jūs sąskaitą už teikiamas paslaugas gausite elektroniniu paštu.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-01-19 23:47

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer