You are here

UAB „Kretingos vandenys“ vykdomi darbai vandens kokybei gerinti (2015-10-12)

   Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų atviros prieigos centras, atlikęs Kretingos miesto geriamojo vandens tiekimo sistemos makrobestuburių identifikavimo ir šalinimo būdų studiją, spalio 12 d.  pateikė galutines išvadas. Mokslininkų teigimu, didžiausia tikimybė – kad pirmiausia per atsiradusius nesandarumus uodai pateko į vandens rezervuarą, pavasarį ten sudėjo kiaušinius, iš kurių išsirito lervos. Vėliau uodų lervos pateko į vandentiekio vamzdyną ir daugiausia jų gyvena ten, kur lėčiausia vandens srovė ir daugiausia nuosėdų – storiausio diametro vamzdžiuose. 

   Kretingos vandentiekio tinklai toliau yra valomi pagal numatytą planą bei mokslininkų rekomendacijas: pirmiausia dezinfekuojami storiausio diametro vamzdžiai, vamzdynuose chloravimas atliekamas atkarpomis atskiriant nuo gyventojų vamzdyno. Gyventojams vanduo pajungiamas tik po dviejų valandų vykdyto profilaktinio vamzdynų praplovimo, kol visiškai nebejuntamas chloro kvapas.

   Spalio 10-11 d. vandentiekio tinklai buvo plaunami Tiekėjų g., spalio 12-13 d. atliekamas Padvarių k. vandentiekio tinklų chloravimas ir plovimas. Artimiausiu metu, spalio 14-15 dienomis, 00.00-06.00 val. vandens chloravimas, vandentiekio tinklų dezinfekcija ir praplovimas bus atliekamas Tiekėjų g. ir šalia esančiose aplinkinėse gatvėse, o spalio 15-16 d. – Klaipėdos g. ir šalia jos esančiose aplinkinėse gatvėse. Atlikus chloravimo darbus tinkluose, imami mėginiai laboratoriniams tyrimams, mikrobiologiniams, cheminiams ir jusliniams rodikliams nustatyti, kad chloro koncentracija vandenyje neviršytų leistinų normų.

   Dėl vandentiekio tinklų valymo darbų galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai UAB „Kretingos vandenys“ vartotojams, todėl prašome gyventojų pasirūpinti geriamuoju vandeniu iš anksto. Atnaujinus vandens tiekimą vartotojams, vanduo gali būti drumstas, su nuosėdomis. Atsiprašome už nepatogumus.

   Naujų nusiskundimų iš gyventojų nebuvo gauta, tačiau pajutus stiprų, nepriimtiną vandens kvapą, skonį ar pastebėjus geriamajame vandenyje lervas prašome informuoti UAB „Kretingos vandenys“ telefonu (8 445) 78 565 (visą parą).

   Darbo grupėje, į kurią Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įtraukti Savivaldybės, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, jos teritorinio padalinio Kretingoje, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos skyriaus ir Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Kretingos rajono agentūros specialistai, kiekvieną darbo dieną aptariama vandentiekio tinklų valymo darbų eiga, laboratorinių tyrimų rezultatai.

   Tinklų dezinfekavimo-praplovimo darbų atlikimo aktai ir gauti laboratorinių tyrimų rezultatai artimiausiomis dienomis bus paskelbti UAB „Kretingos vandenys“ interneto svetainėje www.kretingosvandenys.lt.

 

Savivaldybės ir UAB „Kretingos vandenys“ informacija

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-04-21 09:28

Paneigimas (2015-10-09)

   Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų atviros prieigos centro, atlikusio Kretingos miesto geriamojo vandens tiekimo sistemos makrobestuburių identifikavimo ir šalinimo būdų studiją, PANEIGIMAS:

   „2015 m. spalio 7 d. TV3 televizijos vakaro žinių reportaže dalis pateiktos informacijos nėra susijusi su Kretingos vandentiekio sistemoje identifikuotomis uodo trūklio lervomis (vaizdas su inde plaukiojančiomis rausvomis lervomis panaudotas iš YouTube prieš 4 metus paskelbto įrašo. Šį vaizdą galima rasti paieškos eilutėje įvedus raktinius žodžius „Chironomus larvae“).

 
Klaipėdos universiteto
Jūros tyrimų atviros prieigos centro
mokslo darbuotojas dr. Tomas Ruginis“
Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-04-21 09:56

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktai

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2015-10-08 Nr. 36-268 (Švyturio g. 2A Padvariai, Kretingos raj. - Savanorių g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2015-10-09 Nr. 36-269 (Savanorių g. - Vilniaus g. - Žemaitės al., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2015-10-12 Nr. 36-270 (Švyturio g. 2A Padvariai - Sodų g. - Salantų g. - Vilniaus g. - Žemaitės al., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2015-10-13 Nr. 36-288 (Vilniaus g. - Žemaitės al. - Tiekėjų g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2015-10-14 Nr. 36-290 (Tiekėjų g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2015-10-15 Nr. 36-291 (Tiekėjų g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2015-10-16 Nr. 36-293 (Klaipėdos g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2015-10-19 Nr. 36-304 (Klaipėdos g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2015-10-19 Nr. 36-305 (Mėguvos g. - Rotušės a. - Vilniaus g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2015-10-21 Nr. 36-306 (Šiaulių g. ir Melioratorių g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2015-10-22 Nr. 36-314 (Švyturio g. 2A Padvariai - Savanorių g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2015-10-23 Nr. 36-316 (Savanorių g. - Vilniaus g. - Žemaitės al., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2015-10-26 Nr. 36-319 (Nuo Vilniaus g. ir Žemaitės al. iki Tiekėjų g. ir Guobų akl., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2015-10-27 Nr. 36-321 (Švyturio g. 2A Padvariai, Kretingos raj. - Sodų g. - Salantų g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2015-10-28 Nr. 36-326 (Tiekėjų g., Palangos g. ir Pasieniečių g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2015-11-03 Nr. 36-346 (Nemuno g., Mėguvos g., Klaipėdos g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2015-11-05 Nr. 36-350 (Mėguvos g. - Rotušės a. - Vilniaus g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2015-11-06 Nr. 36-351 (Šiaulių g. ir Melioratorių g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2015-12-11 Nr. 36-460 (Savanorių g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2015-12-30 Nr. 36-501 (Švyturio g. 2A Padvariai, Kretingos raj. - Savanorių g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2016-01-05 Nr. 36-3 (Švyturio g. 2A Padvariai, Kretingos raj.)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2016-01-07 Nr. 36-7 (Švyturio g. 2A Padvariai, Kretingos raj. - Savanorių g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2016-04-07 Nr. 36-126 (Savanorių g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2016-04-12 Nr. 36-142 (Savanorių g. - Žemaitės al., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2016-04-13 Nr. 36-144

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2016-04-18 Nr. 36-158 (Palangos g., Knygnešių g., Sodų g., Geštautų g., Tenžės g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2016-04-18 Nr. 36-160 (Tiekėjų g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2016-04-19 Nr. 36-161 (Klaipėdos g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2016-04-20 Nr. 36-163 (Klaipėdos g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2016-04-21 Nr. 36-165 (Mėguvos g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2016-04-22 Nr. 36-166 (Šiaulių g., Melioratorių g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2016-05-17 Nr. 36-204 (Mėguvos g., Rotušės a., Žalioji g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2016-04-18 Nr. 36-205 (Rotušės a., Kęstučio g., Laisvės g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2016-04-19 Nr. 36-214 (Pabrėžos g., Kretinga)

Tinklų dezinfekavimo - praplovimo aktas 2016-04-20 Nr. 36-215 (Melioratorių g., Vytauto g., Kretinga)

 

 

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-05-20 14:05

Vykdomos priemonės geriamojo vandens kokybei Kretingoje gerinti (2015-10-09)

   UAB „Kretingos vandenys“, atsižvelgusi į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistų pastabas ir rekomendacijas, sudarė ir vykdo vandens tiekimo sistemos apsaugos nuo biologinės taršos priemonių planą.

   Pagal numatytą planą iki spalio 7 d. buvo pakeisti vandens saugojimo rezervuarų dangčiai, rezervuarai yra plaunami ir dezinfekuojami. Iki spalio 21 d. pagal grafiką bus toliau plaunami ir chloruojami vandentiekio tinklai, vykdoma mišrių vandens tiekimo sistemų paieška ir atjungimas. Atlikus chloravimo darbus tinkluose, laboratoriniais tyrimais bus nustatomi mikrobiologiniai, cheminiai ir jusliniai rodikliai, tikrinamas chloro likutis vandenyje, siekiant užtikrinti, kad chloro koncentracija vandenyje neviršytų leistinų normų.

   Dėl profilaktinio vandentiekio tinklų chloravimo ir plovimo, vykdyto spalio 8 d. 00-06 val. vanduo nebuvo tiekiamas Savanorių g. 58, 59, 60, 62; Melioratorių g. 6b, 6c, 8, 8a, 10, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 75a, 77, 79; Vytauto g. 119, 121,123, 125, 127,129, 129a, 131, 133, 133a, 135, 137, 137a, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163.

   Artimiausiu metu numatytos priemonės – tinklų plovimas, kuris spalio 10-11 d. bus vykdomas Tiekėjų gatvėje, spalio 12-13 d. – Padvarių kaime, Sodų gatvėje, o spalio 14-16 d. Tiekėjų gatvėje ir šalia esančiose aplinkinėse gatvėse bus atliekamas vandentiekio tinklų chloravimas ir plovimas naktimis. Atkreipiame dėmesį, kad nurodytomis dienomis galimi vandens tiekimo sutrikimai, o atnaujinus vandens tiekimą vartotojams, vanduo gali būti drumstas, su nuosėdomis, todėl atsiprašome gyventojų už nepatogumus.

   Problemą išspręsti kuo greičiau norime visi, todėl mums labai svarbu, kad būtumėte aktyvūs ir pastebėję uodo trūklio lervas nedelsiant praneštumėte visą parą veikiančiu tel. (8 445) 78565 arba 8640341177.

   Norime nuraminti, kad nors geriamasis vanduo ir nėra kokybiškas, tačiau jį vartoti saugu. UAB „Kretingos vandenys“ veiksmus kovojant su uodo trūklio lervomis nuolat prižiūri ir susidariusią situaciją kuo skubiau išspręsti padeda bei rekomendacijas teikia Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto specialistai.

   Efektyvių sprendimų ir priimtų priemonių valdymui bei koordinavimui Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus V. Domarko įsakymu sudaryta ir nuo spalio 8 d. dirba Savivaldybės, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, jos teritorinio padalinio Kretingoje, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto bei Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos skyriaus specialistų darbo grupė.

   Informacija apie vandens kokybės gerinimo darbus bus nuolat atnaujinama ir pateikiama spaudoje, UAB „Kretingos vandenys“ internetinėje svetainėje www.kretingosvandenys.lt, Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt.

 

Savivaldybės ir UAB „Kretingos vandenys“ informacija

 

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-04-21 09:55

Kretingos vandentiekio tinklai valomi, imamasi visų priemonių, kad vykdomi darbai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai (2015-10-09)

   Kretingos miesto vandentiekio sistemoje nustatytos uodų lervos. Siekdami jas pašalinti, UAB „Kretingos vandenys“ vykdo vandens chloravimą, vandentiekio tinklų dezinfekciją ir praplovimą. Dėl atliekamų darbų vartotojai gali pastebėti pavienes uodų lervas ir savo namuose.

   Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, remdamasis laboratorinių tyrimų rezultatais bei moksliniais duomenimis, informuoja, kad vandenyje randamos uodo trūklio lervos nekelia pavojaus žmonių sveikatai, neperneša ligų ir jų nesukelia. Tačiau lervų buvimas viešai tiekiamame geriamajame vandenyje vartotojams nėra priimtinas. Kol vykdomi, valymo darbai, pastebėjus pavienius atvejus, esant galimybei, siūlome vandenį, skirtą gėrimui, maisto gaminimui – filtruoti.

 Pastebėjus geriamajame vandenyje lervas prašome informuoti UAB „Kretingos vandenys“ telefonu 8 445 78 565 (visą parą).

   Uodų lervoms naikinti vandentiekyje yra naudojamas, kaip ir kitose šalyse, natrio hipochloritas. UAB „Kretingos vandenys“ nuolat kontroliuoja chloro junginių likučių kiekius įvairiais darbų vykdymo etapais. Apie atliekamus darbus ir laboratorinių tyrimų rezultatus pastoviai informuojama Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta situacijos valdymo grupė. Cheminių ir mikrobiologinių tyrimų rezultatai nei karto neviršijo nustatytų leidžiamų normų geriamajam vandeniui. Dėl naudojamo natrio hipochlorito vandenyje gali būti  juntamas chloro kvapas ir nežymus skonis. Jį sumažinti vartotojai galėtų palaikydami vandenį atvirose talpose arba jį virindami, kadangi chloras yra labai nestabili medžiaga ir greit suyra. Chlorui jautriems žmonėms, besilaukiančioms moterims ir kūdikiams laikinai, kol chloruojamas geriamasis vanduo, siūlytume, įvertinus savo sveikatos būklę, kaip alternatyvą, esant galimybei, naudoti fasuotą geriamąjį vandenį arba filtruoti vandentiekio vandenį per buitinius filtrus.

   Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos skyrius informuoja gyventojus, kad prausiantis duše aukšta vandens temperatūra ir daug smulkių vandens dalelių padidina chloro kiekį aplinkoje. Chloras per kvėpavimo takus patenka į žmogaus organizmą, todėl patariama maudytis žemesnės temperatūros vandenyje. Chlorui jautriems žmonėms, besilaukiančioms moterims, kūdikiams ir mažiems vaikams chloruotas vanduo gali dirginti akis, nosies ir burnos gleivinę. Siekiant sumažinti chloro kiekį, siūlome prausimuisi naudoti atvirame inde palaikytą vandenį.

 Pajutus stiprų, nepriimtiną vandens kvapą ar skonį prašome informuoti UAB „Kretingos vandenys“ telefonu 8 445 78 565 (visą parą).

 

  Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto,

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir

Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos skyriaus

specialistų informacija vartotojams

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-04-21 09:54

Priemonių planas

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-04-01 11:49

Pages

Gyventojų žiniai

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-10-12 09:32

Gyventojų žiniai

     Mūsų bendrovė sąskaitą už teikiamas paslaugas gali pateikti tiek popieriniu, tiek elektroniniu būdu. Elektroninė sąskaita identiška popierinei. Tai yra saugus ir patikimas sąskaitų pateikimo būdas. Atsiųskite prašymą el. paštu abonentinis@kretingosvandenys.lt ir Jūs sąskaitą už teikiamas paslaugas gausite elektroniniu paštu.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-01-19 23:47

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer