You are here

UAB „Kretingos vandenys“ informacija (2016-01-25)

     Nuo š. m. sausio 18 d. bendrovė „Kretingos vandenys“ pagal sudarytą priemonių planą vykdė vandens saugojimo rezervuaro ir D300 vamzdyno atkarpos nuo vandenvietės iki Savanorių g. dezinfekavimo ir plovimo darbus.

     Sausio 22 d. vakare, apie 17.37 val., įvykus automatikos gedimui chloruoto vandens pateko į vandentiekio tinklus, todėl vartotojai jautė nepriimtiną vandens kvapą ir skonį. Siekiant kuo skubiau išspręsti susidariusią situaciją ir pašalinti chloro likutį iš vandens, vykdomas vandens tinklų plovimas per hidrantus.

     Informacija apie vandens kokybės gerinimo darbus bus nuolat atnaujinama ir pateikiama UAB „Kretingos vandenys“ internetinėje svetainėje www.kretingosvandenys.lt, Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt bei rajoninėje spaudoje.

     UAB „Kretingos vandenys“ atsiprašo gyventojų už patirtus nepatogumus.

 

Savivaldybės ir UAB „Kretingos vandenys“ informacija

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-01-25 16:29

UAB „Kretingos vandenys“ vykdomi darbai vandens kokybei gerinti (2015-12-03)

     Bendrovė „Kretingos vandenys“ pagal planą du kartus per savaitę vykdo nuolatinę devyniose Kretingos miesto vietose įrengtų kontrolinių vandens filtrų stebėseną, kaskart užfiksuojant stebėjimo rezultatus. Atsižvelgiant į tai, kad K. Čepulio akligatvyje ir Melioratorių gatvėje įrengtuose vandens filtruose dar aptinkamos uodo trūklio lervos, UAB „Kretingos vandenys“ toliau vykdo šiose ir aplinkinėse gatvėse esančių vamzdynų mechaninį praplovimą.

     Atliekant vandentiekio tinklų plovimo darbus, išjudinamos vamzdynuose susikaupusios geležies oksido nuosėdos, todėl po tinklų plovimo iš vartotojų čiaupų gali tekėti rusvos spalvos vanduo. Tokiu atveju rekomenduotume vandenį šiek tiek nuleisti. Jeigu nuleidus vandenį jis išlieka drumstas, prašome informuoti UAB „Kretingos vandenys“ telefonu (8 445) 78 565. Atsiprašome gyventojų už galimus nepatogumus.

 

Savivaldybės ir
UAB „Kretingos vandenys“ informacija

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-04-21 09:53

UAB „Kretingos vandenys“ vykdomi darbai vandens kokybei gerinti (2016-01-18)

     Iki š. m. sausio 14 d. bendrovė „Kretingos vandenys“ vykdė vandentiekio magistralinių tinklų D400 nuo vandenvietės iki Savanorių g. dezinfekavimą ir praplovimą. Atlikus darbus tinklo atkarpoje ir paėmus mėginius, uodo trūklio lervų nebebuvo, todėl nuo sausio 15 d. vanduo miestui pradėtas tiekti per D400 magistralinio vamzdyno trasą, o D300 vamzdyno atkarpa nuo vandenvietės iki Savanorių g. yra plaunama ir dezinfekuojama – per šią trasos atkarpą vanduo vartotojams netiekiamas.

     Atlikus plovimo darbus tinklo atkarpoje, imami mėginiai, kurie ir toliau įprastine tvarka teikiami mikrobiologiniams, cheminiams ir jusliniams rodikliams įvertinti. Laboratorinių tyrimų protokolai ir vandentiekio tinklų dezinfekavimo-praplovimo darbų aktai viešinami UAB „Kretingos vandenys“ interneto svetainėje www.kretingosvandenys.lt.

    Magistralinio vamzdyno trasoje D300 yra pastatyti filtrai vizualiniam stebėjimui. Ši vamzdyno atkarpa bus dezinfekuojama ir plaunama kol uodo trūklio lervų joje nebebus randama.

 

Savivaldybės ir
UAB „Kretingos vandenys“ informacija

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-01-18 15:15

UAB „Kretingos vandenys“ vykdomi darbai valant vandentiekio sistemą (2015-11-20)

     Mažesnio diametro vandentiekio tinklų praplovimo darbus, numatytus š. m. lapkričio 4 dieną papildytame Vandens tiekimo sistemos apsaugos nuo biologinės taršos priemonių plane, bendrovė „Kretingos vandenys“ planuoja baigti lapkričio 27 dieną – atlikusi centrinėje miesto dalyje, Vytauto, Pabrėžos, Kęstučio, Transporto, Aušros, Vairuotojų, Minijos, Melioratorių ir aplinkinėse gatvėse esančių vandentiekio tinklų praplovimą.
     Du kartus per savaitę, pirmadienį ir antradienį, UAB „Kretingos vandenys“ atlieka ir iki gruodžio 31 dienos toliau tęs vizualinius stebėjimus 9-se Kretingos miesto vietose įrengtuose kontroliniuose vandens filtruose.
     Iki gruodžio 28 dienos kartą per savaitę iš kontrolinių vandens filtrų toliau pagal planą bus imami mėginiai laboratoriniams tyrimams (gauti tyrimų rezultatai skelbiami UAB „Kretingos vandenys“ interneto svetainėje www.kretingosvandenys.lt). Pagal iki šiol gautus tyrimų rezultatus, geriamajam vandeniui leidžiamos nustatytos normos nebuvo viršytos, vandenį vartoti saugu. Nuo lapkričio 13 dienos profilaktinis geriamojo vandens chloravimas Kretingos mieste nebevykdomas.
     Baigus vandentiekio tinklų praplovimo darbus, tolesnių UAB „Kretingos vandenys“ veiksmų planas bus derinamas su Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.


Savivaldybės ir
UAB „Kretingos vandenys“ informacija

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-04-21 09:52

Vykdomos priemonės geriamojo vandens kokybei Kretingoje gerinti (2016-01-07)

     Bendrovė „Kretingos vandenys“ vykdo tolesnę sustiprintą viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės stebėseną. Uodo trūklio lervų Kretingos miesto magistraliniuose vandentiekio tinkluose mažėja, tačiau jų dar aptinkama, todėl UAB „Kretingos vandenys“ specialistai toliau dirba pagal sudarytą priemonių planą. Miestui vanduo tiekiamas per D300 magistralinio vamzdyno trasą, o D400 mm vamzdynas nuo vandenvietės iki Savanorių g. yra plaunamas ir dezinfekuojamas – per šią trasos atkarpą vanduo vartotojams netiekiamas.

     Atlikus darbus tinklo atkarpoje, imami mėginiai laboratoriniams tyrimams, mikrobiologiniams, cheminiams ir jusliniams rodikliams nustatyti, kad chloro koncentracija vandenyje neviršytų leistinų normų.

     Magistralinio vamzdyno trasoje D400 yra pastatyti filtrai vizualiniam stebėjimui. Jei po dezinfekcijos ir plovimų darbų uodo trūklio lervų vamzdyno atkarpoje nuo vandenvietės iki Savanorių g. dar bus randama, ji bus plaunama ir ateinančią savaitę.

 

Savivaldybės ir
UAB „Kretingos vandenys“ informacija

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-01-13 08:10

Tęsiami Kretingos miesto vandentiekio tinklų plovimo darbai (2015-11-16)

     Kretingos miesto vandentiekio tinklų plovimo darbai vykdomi pagal numatytą planą – per šią savaitę planuojama išplauti Daukanto, Vileišio, Taikos, Šiaulių, Jablonskio ir šalia esančių gatvių, Rotušės aikštės vandentiekio tinklus.

     Suderinus su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, nuo šių metų lapkričio 13 dienos profilaktinis geriamojo vandens chloravimas buvo nutrauktas.

     Tinklų praplovimo darbų aktaigauti laboratorinių tyrimų protokolai skelbiami UAB „Kretingos vandenys“ interneto svetainėje www.kretingosvandenys.lt.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-04-21 09:51

UAB „Kretingos vandenys“ vykdomi darbai vandens kokybei gerinti (2015-12-18)

     Bendrovės „Kretingos vandenys“ specialistai vykdo sustiprintą viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės stebėseną. Atsižvelgiant į tai, kad uodo trūklio lervos aptinkamos Kretingos miesto magistraliniuose vandentiekio tinkluose, suderinus su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, priimtas sprendimas dar šią savaitę pradėti trečiąjį vandentiekio tinklų praplovimo etapą – magistralinių vamzdžių mechaninį praplovimą be dezinfekcijos.

Savivaldybės ir
UAB „Kretingos vandenys“ informacija
Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-01-13 08:10

Kretingos vandentiekio tinklų plovimo darbai vykdomi pagal planą (2015-11-12)

     Bendrovė „Kretingos vandenys“ vykdo nuoseklų mažesnio diametro vandentiekio tinklų plovimą, kad pavienių uodų lervų vandentiekio sistemoje neliktų. Atliekant sustiprintą vandens kokybės stebėseną, pavienės uodų lervos dar aptinkamos K. Čepulio akligatvyje ir Melioratorių gatvėje įrengtuose kontroliniuose vandens filtruose, kuriuose jos sulaikomos ir pas vartotojus nepatenka.

     Lapkričio 9-13 d. atliekami Klaipėdos gatvės dalies nuo Žvejų gatvės, Šventosios, Basanavičiaus, Mėguvos ir aplinkinių gatvių, Laisvės ir šalia esančių gatvių, tarp jų ir K. Čepulio akligatvio, vandentiekio tinklų plovimo darbai. Lapkričio 16-20 d. tinklai bus plaunami Daukanto, Vileišio, Taikos, Šiaulių, Jablonskio ir šalia esančiose gatvėse, Rotušės aikštėje.

     Papildytame Geriamojo vandens mėginių paėmimo 2015 m. programinės priežiūros plane numatyta iki š. m. gruodžio 28 dienos kartą per savaitę iš kontrolinių vandens filtrų imti mėginius laboratoriniams tyrimams, mikrobiologiniams, laisvo chloro, lakių chlorintų angliavandenių, kvapo ir skonio jusliniams rodikliams nustatyti (gauti rezultatai bus viešinami UAB „Kretingos vandenys“ interneto svetainėje www.kretingosvandenys.lt.).

     Pagal iki šiol gautus cheminių ir mikrobiologinių tyrimų rezultatus, geriamajam vandeniui leidžiamos nustatytos normos nebuvo viršytos, vandenį vartoti yra saugu. Pašalinis kvapas gali būti juntamas dėl UAB „Kretingos vandenys“ vandenvietėje atliekamos profilaktinės vandens dezinfekcijos. Dezinfekavimo normos sumažinimo arba visiško jo nutraukimo galimybė šiuo metu yra derinama su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

 

Savivaldybės ir 
UAB „Kretingos vandenys“ informacija

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-04-21 09:50

UAB „Kretingos vandenys“ vykdomos priemonės valant vandens tinklus (2015-12-10)

     Kretingos miesto vandentiekio sistemos valymo darbai tęsiami. Šiuo metu nuolat stebima vienuolika kontrolinių vandens filtrų, įrengtų skirtingose miesto vietose, ir kai kuriuose dar randama uodo trūklio lervų. Ieškant sprendimų, kaip galutinai išvalyti vandenį, sudarytas ir nuo gruodžio 4 dienos vykdomas tolesnių priemonių planas. Pagal jį, atskirais etapais žiediniai vandens tinklai problemiškiausiose vietose bus uždaromi ir vanduo vartotojams laikinai bus tiekimas viena kryptimi – toks sprendimas priimtas siekiant kiek įmanoma tiksliau nustatyti vietas, kuriomis teka uodų lervomis užterštas vanduo, ir jas išplauti. Jeigu po tinklų plovimo iš čiaupų tekėtų rusvos spalvos vanduo ir šiek tiek nuleidus vandenį jis vis tiek išliktų drumstas, prašome pranešti UAB „Kretingos vandenys“ telefonu (8 445) 78 565.

     Taip pat norime informuoti, kad gruodžio 10 dieną nuo 21.00 val. bus vykdomi Savanorių g. 23A statomo Sporto ir sveikatingumo centro vandentiekio tinklų prijungimo prie UAB „Kretingos vandenys“ magistralinių tinklų ir sklendės montavimo darbai Savanorių gatvėje esančiame vandentiekio šulinyje. Atlikus sporto komplekso vandentiekio įvado ir sklendės montavimo darbus, bendrovė „Kretingos vandenys“ vykdys Savanorių gatvėje esančių vandentiekio tinklų praplovimą ir dezinfekavimą. Bus paimti mėginiai laboratoriniams tyrimams, mikrobiologiniams ir cheminiams rodikliams nustatyti, kad chloro koncentracija vandenyje neviršytų leistinų normų.

Savivaldybės ir
UAB „Kretingos vandenys“ informacija

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-04-21 09:24

Kretingos vandentiekio tinklai bus nuosekliai plaunami visą lapkričio mėnesį (2015-11-09)

   Baigusi vandens chloravimo, pagrindinių vandentiekio tinklų dezinfekcijos bei praplovimo darbus, kurie buvo numatyti š. m. spalio 8 d. Vandens tiekimo sistemos apsaugos nuo biologinės taršos priemonių plane, bendrovė „Kretingos vandenys“ sudarė tolesnių veiksmų planą ir praėjusią savaitę, suderinusi su Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pradėjo vykdyti nuoseklų viso miesto vandentiekio, įskaitant ir nutolusiuose akligatviuose esančių tinklų, plovimą per hidrantus be chloravimo. Visą vandentiekio sistemą planuojama išplauti iki š. m. lapkričio 27 dienos.

   Lapkričio 3-6 dienomis buvo išplauti Palangos, Geležinkelio, Pasieniečių, Tiekėjų, Lankų gatvių, Klaipėdos gatvės dalies iki Žvejų gatvės bei aplinkinių gatvių vandentiekio tinklai. Lapkričio 9-13 dienomis toliau bus plaunami Klaipėdos gatvės dalies nuo Žvejų gatvės, Šventosios, Basanavičiaus, Mėguvos ir šalia esančių aplinkinių gatvių, Rotušės aikštės vandentiekio tinklai.

   Pagal planą, du kartus per savaitę numatyta vykdyti nuolatinę devyniose miesto vietose įrengtų kontrolinių vandens filtrų stebėseną, kaskart užfiksuojant stebėjimo rezultatus.

   Atkreipiame dėmesį, kad vis dažniau pasitaiko atvejų, kai ne visada prisistatantys vandens filtrų pardavėjai  siūlo gyventojams pirkti savo produktus, nemokamai ištirti vandenį. Pažymime, kad nei Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, nei  UAB „Kretingos vandenys“ su tuo nėra susiję ir nemokamų vandens tyrimų gyventojams neorganizuoja.

 

Savivaldybės ir
UAB „Kretingos vandenys“ informacija

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2016-04-21 09:49

Pages

Gyventojų žiniai

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-10-12 09:32

Gyventojų žiniai

     Mūsų bendrovė sąskaitą už teikiamas paslaugas gali pateikti tiek popieriniu, tiek elektroniniu būdu. Elektroninė sąskaita identiška popierinei. Tai yra saugus ir patikimas sąskaitų pateikimo būdas. Atsiųskite prašymą el. paštu abonentinis@kretingosvandenys.lt ir Jūs sąskaitą už teikiamas paslaugas gausite elektroniniu paštu.

Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2015-01-19 23:47

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer